Provin­ciale Staten kiest voor schiettent in de duinen


25 januari 2016

Vandaag vergaderde Provinciale Staten over het afschotplan van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en de Kennermerduinen. Een groot aantal mensen waren naar de vergadering gekomen om getuige te zijn van het debat en te protesteren tegen het doden van damherten. De Partij voor de Dieren had een oproep gedaan om bij de vergadering aanwezig te zijn.

De damherten zouden de kans moeten krijgen om als populatie en binnen het natuurgebied waarin zij leven tot een natuurlijk evenwicht te komen. De Partij voor de Dieren wil natuurlijke populaties en processen, want de natuur regelt zichzelf. De jacht zorgt voor overpopulatie, doordat het doden van grote aantallen dieren de reproductie stimuleert. Afschot, het uitzetten en het bijvoederen van dieren verstoort het natuurlijk evenwicht. Fractievoorzitter Bram van Liere stelde de Statenleden de vraag: “wilt u een schiettent of natuurlijk evenwicht?” Van de nu levende damherten blijven slechts 4 van de 100 in leven, als dit plan wordt uitgevoerd.

Een meerderheid van Provinciale Staten steunen helaas het doden van de dieren. Ook de PvdA en D66 gaven aan voor het afschot te zijn. De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat er niet geluisterd wordt naar onafhankelijke ecologen en de in grote getale aanwezige mensen. De fractie van de Partij voor de Dieren zal de komende vergadering van Provinciale Staten een motie indienen tegen hertenjacht in de duinen.

Gerelateerd nieuws

Initiatiefvoorstel voor een ambitieus klimaatbeleid

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks hebben samen een initiatiefvoorstel voor een ambitieus kli...

Lees verder

Provincie Noord-Holland keurt investeringen in kernwapens goed

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vindt het niet erg dat ambtenarenpensioenfonds ABP investeert in kernwa...

Lees verder