Forse krimp Schiphol


PvdD, SP, CU

14 november 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 november 2022, ter behandeling van de Begroting 2023;

constaterende dat;

  • provincie Noord-Holland zich heeft gecommitteerd aan het op tijd en in samenhang aanpakken van de klimaat- en biodiversiteitscrisis;
  • Noord-Holland niet op koers ligt om de eigen geformuleerde klimaatdoelstellingen tijdig te realiseren;
  • steeds meer burgers, ambtenaren en wetenschappers de straat op gaan en naar de rechter stappen om meer actie van overheden te eisen;


overwegende dat:

  • om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C een sterke krimp van het vliegverkeer is vereist;
  • de luchthaven Schiphol in de top van landelijke piekbelasters NOx-uitstoot staat[1];
  • de Randstad in het lijstje van gebieden met meest vervuilde lucht in Europa staat, waarbij rond Schiphol en Amsterdam de gezondheidsrisico’s hoog zijn[2];
  • korte vluchten kunnen worden vervangen door snelle, comfortabele en betaalbare treinverbindingen;
  • er op Schiphol in 2021 267.000 vluchten waren[3] en we nu de kans hebben om dit positieve Corona-effect vast te houden;
  • Noord-Hollanders in het publieksonderzoek ten behoeve van de Omgevingsvisie Noord-Holland hebben aangeven het ‘verbeteren van de luchtkwaliteit’ van zeer groot belang te vinden en deze opgaven te verkiezen boven economische doelen, waaronder meer vluchten op Schiphol[4];

gehoord de discussie,

spreekt Provinciale Staten zich uit:

  • het aantal vliegbewegingen op Schiphol te willen verlagen naar maximaal 300.000 in 2024;

en gaan over tot de orde van de dag.


Fabian Zoon, Partij voor de Dieren

Michel Klein, ChristenUnie

Remine Alberts, SP


[1] 22143530bijlage1-top100-van-stikstofoxiden-bronnen-nox-als-no2.pdf (overheid.nl)

[2] Randstad bij vuilste gebieden Europa: 'Ik zou wonen in Amsterdam zeker niet aanraden' | RTL Nieuws

[3] Hoeveel vliegbewegingen zijn er van en naar Nederland? (cbs.nl)

[4] Publieksonderzoek Omgevingsvisie - openresearch.amsterdam


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CU, GroenLinks

Tegen

VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, 50Plus/PvdO, DENK, Fractie Baljeu, N-NH

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Trek vergunning Kooksgasfabriek 2 (Tata Steel) in

Lees verder

1,5°C minimaal als maat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer