Voornemen tot aanwijzing stimu­le­rings­gebied zonne-energie ten zuiden van Zwanenburg


15 maart 2021

5 maart 2012. Een motie op initiatief van PvdA, D66 en Partij voor de Dieren wordt aangenomen en komt nu eindelijk tot verdere invulling. Mede-indiener Statenlid Ilse Zaal zal blij zijn. Hoewel de motie oproept tot een uitgestrekter gebied rond de start- en landingsbanen dan dat nu het geval is, gaat hiermee wel een wens van ons in vervulling die we uitdragen sinds 2008. En die gebaseerd is op een notitie van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Soms moet je een lange adem hebben, voorzitter.

De reden, energiebehoefte van en rond Schiphol, tuurlijk. Maar vooral vliegveiligheid. Zonnepanelen zijn het ultieme gewas dat geen grote vogels aantrekt. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft strikte regels over agrarisch grondgebruik. Toen al in 2008 was dat drie kilometer rond luchthavens. De provincie Noord-Holland ploegt beperkt voort, maar heeft vooral schietbeleid van 20 kilometer rondom Schiphol: elke vogel moet dood.

Het gevolg: in 2019, dat is het laatste jaarrapport van de FBE, zijn in naam van vliegveiligheid Schiphol alleen al ruim 25.000 ganzen gedood. In de praktijk zal dat getal nog iets hoger zijn.

Daarom zijn wij positief over dit stimuleringsgebied. Maar, voorzitter, op dat punt zou het zelfs nog iets beter kunnen. Dhr. Kanik van D66 gaf net ook al aan: de provincie heeft ook gronden in dat gebied die nu uitgesloten zijn.

Kan de gedeputeerde kijken of er een mogelijkheid is om die provinciegronden toe te voegen aan dit stimuleringsgebied?

En als de gedeputeerde daar dan toch bezig is, ga dan ook eens in overleg met RWS.

En tot slot, voorzitter, zo’n project staat of valt met het tijdig verlenen van vergunningen. Timing is cruciaal voor het vervolg van de invulling van projecten in zo’n stimuleringsgebied.

Welke rol heeft GS hierbij en kunnen wij gemeenten en initiatiefnemers hier nog bij assisteren?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Zienswijze Toekomstvisie 2030 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Lees verder

Bijdrage PBL Analyse concept-RES / Nationaal Programma RES

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer