Ziens­wijze Toekomst­visie 2030 Recre­a­tie­schap Alkmaarder- en Uitgees­termeer


Pak water­ver­vuiling met nitraten en fosfaten uit landelijk gebied aan

8 maart 2021

Hoe belangrijk recreatiegebieden zijn, hebben we wel het afgelopen jaar gezien. Dé uitlaatklep voor de vier muren van het dagelijks leven. Actief bezig zijn of lekker luieren en genieten van de omgeving. Dat kan ook in de natuur; binnen de draagkracht van het gebied.

Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer blijft in de visie binnen die draagkracht en let op natuur, erfgoed en inwoners. Er zijn ook geen forse uitbreidingen, maar men richt zich op kwaliteitsverbetering.

In detail zijn er wel een aantal punten. Risico op té veel commerciële activiteiten maken het gebied niet vrijer toegankelijk en agrarische exploitatie van gronden kan beter richting natuur en recreatie, waarmee ook direct de grondwaterstand kan verbeteren.

Maar globaal onderschrijven we de visie van het recreatieschap.

De provincie wil in de zienswijze vooral sturen op uitvoerbare projecten. Dat is logisch. Maar een deel gaat over verbetering van waterkwaliteit. Het waterschap wil dat doen door water met nitraten en fosfaten vanuit de landbouwpercelen (p19) zo snel mogelijk door te laten stromen.

Vervuiling van een buurman waar het recreatieschap dus last van heeft; activiteiten die geld kosten en die niet de bron van de vervuiling aanpakt. Dat kan ook niet, daar gaat het recreatieschap niet over.

In onze zienswijze richting het recreatieschap sturen we aan om kritisch te zijn op kosten en blijven zoeken naar efficiëntie. Dus moet de provincie ook de hand in eigen boezem steken. Vooral als het vervuilde water uit de Schermerboezem het Recreatiegebied instroomt. Vooral als wij werken aan gebiedsgericht aanpakken van problemen.

En daarom de volgende motie met als dictum:

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • toe onderzoeken hoe de voedingsstoffen in het oppervlaktewater rond het Alkmaarder- en Uitgeestermeer aangepakt kunnen worden en hierover te rapporteren aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel, voorzitter.

Interessant voor jou

Bijdrage over rapport RRK Tata Steel "Stof tot nadenken"

Lees verder

Voornemen tot aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie ten zuiden van Zwanenburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer