Motie Maak de nood­za­ke­lijke keuzes over Schiphol en Tata ten behoeve van gezondheid inwoners


9 november 2020


De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 9 november 2020, ter bespreking van Begroting 2021,

constaterende dat:

 • het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties stelt dat we een opwarming van meer dan 1,5°C moeten zien te voorkomen, om grote rampen (droogtes, extreem weer, overstromingen, etc.) en onherstelbare schade aan ecosystemen te voorkomen[1];
 • we noch dit doel, noch het 2°C-doel met de huidige koers lijken te halen;
 • de provincie de taak heeft om een gezonde leefomgeving voor haar inwoners te beschermen;
 • tien- tot vijftienduizend Nederlanders jaarlijks overlijden aan de gevolgen van vieze lucht en herrie en volgens gegevens van RIVM vooral rond Schiphol en Amsterdam de gezondheidsrisico’s hoog zijn[2];
 • de Randstad één van de meest vervuilde gebieden van Europa is2;
 • experts (onderzoekers en artsen) hebben geconstateerd dat de uitgestoten ultrafijnstof rondom Schiphol schadelijk is, vooral voor kinderen en jonge mensen, en hebben opgeroepen om drastische maatregelen bij Schiphol te nemen[3];

overwegende dat:

 • Schiphol en Tata één van de grootste bijdrages leveren aan de klimaatcrisis en luchtvervuiling;
 • Noord-Hollanders in een publieksonderzoek hebben aangeven het ‘verbeteren van de luchtkwaliteit’ van zeer groot belang te vinden en deze opgaven te verkiezen boven economische doelen, waaronder meer vluchten op Schiphol[4].
 • er geen draagvlak onder Noord-Hollanders is voor groei van Schiphol;
 • Greenpeace, Natuur en Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland hebben aangegeven dat als overheden echt de leefomgeving, gezondheid en het klimaat belangrijk vinden, dat krimp van Schiphol de enige logische keuze is;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

 • de noodzakelijke keuzes over Schiphol en Tata ten behoeve van gezondheid van de Noord-Hollandse inwoners te maken en zich daarom maximaal in te zetten voor:

- forse krimp van het aantal vluchten op Schiphol;

- strengere vergunning en handhaving bij Tata Steel en een transitietraject voor Tata-arbeiders richting werk in meer duurzame sector,

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://www.volkskrant.nl/nieu...; https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2...

[2] https://www.rtlnieuws.nl/nieuw...

[3] https://eenvandaag.avrotros.nl...

[4] https://www.noord-holland.nl/O...


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV, SP, CU, 50Plus/PvdO, Fractie Baljeu NH