Motie Het 1,5°C-doel minimaal als maat hanteren


9 november 2020

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 9 november 2020, ter bespreking van Begroting 2021,

constaterende dat:

  • het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties stelt dat we een opwarming van meer dan 1,5°C moeten zien te voorkomen, om grote rampen (droogtes, extreem weer, overstromingen, etc.) en onherstelbare schade aan ecosystemen te voorkomen[1];
  • het IPCC echter stelt dat volgens de huidige koers er rekening gehouden moet worden met minstens 3 tot 4 graden opwarming, wat desastreuze gevolgen (overstromingen, watersnoden, voedselproblemen, etc.) zal hebben[2];
  • we nog niet eens weten of we het Urgenda-klimaatdoel eind dit jaar wel gaan halen. Een doel dat we met zekerheid moeten halen van de Hoge Raad[3];

overwegende dat:

  • met het Klimaatakkoord de ambities (49% reductie van broeikasgassen) te laag liggen, omdat we hiermee volgens wetenschappelijk consensus – en erkend door GS - het doel van maximaal 1,5°C opwarming om rampen te voorkomen niet halen;
  • de Begroting 2021 tóch uitgaat van deze 49%;
  • we als overheden ook volgens de beroemde Urgenda-uitspraak maximale inspanning moeten leveren om de klimaatcrisis aan te pakken;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • om er bij het Rijk op aan te dringen om het beleid te richten op minstens het halen van het 1,5°C-doel;
  • als provincie ook in eigen beleid het maximaal 1,5°C -doel als maat te hanteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon
Partij voor de Dieren


[1] https://www.volkskrant.nl/nieu...; https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2...;

[2] https://news.un.org/en/story/2...

[3] https://energeia.nl/energeia-a... (als we het Urgenda-doel halen, komt dat door de coronacrisis);


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV, SP, CU, 50Plus/PvdO