Motie Omge­vings­ver­or­dening: Tiny Houses positief tegemoet treden


CU PvdD

5 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 9, Omgevingsverordening NH2020 (VD-44),

constaterende dat:

- de woonwensen van inwoners in beweging zijn en niet altijd meer aansluiten op de standaard projectmatige bouw;
- groepen zoals alleenstaanden, jongeren en mantelzorgers steeds lastiger een huis kunnen krijgen en/ of realiseren vanwege belemmeringen op het gebied van een hypotheek of bestemmingsplannen;
- een groeiend gedeelte van de samenleving behoefte heeft aan een overzichtelijk, zelfvoorzienend leven zonder een grote hypotheekschuld, zonder veel spullen en zonder het verspillen van hulpbronnen;

overwegende dat:

- het Tiny House concept voortkomt vanuit voorgenoemde wensen/frustraties en hier een oplossing voor biedt door middel van een klein (max 50 m2), duurzaam vervaardigd, huis;
- de huidige regelgeving (Bouwbesluit 2012) geen belemmeringen opwerpt voor het afgeven van een omgevingsvergunning voor de bouw van een Tiny House mits er sprake is van particuliere bouw;
- een Tiny House weinig tot geen voorzieningen behoeft en los kan staan van nutsvoorzieningen;
- in verschillende gemeenten al pilots hebben plaatsgevonden of plaatsvinden;

van mening dat:

- het faciliteren van Tiny Houses kansen biedt om creatieve, innovatieve en duurzame vormen van wonen te ontwikkelen en daarmee een nieuwe en aantrekkelijke dimensie toe te voegen aan het wonen en leven in Noord-Holland;
- een Tiny House een verrijking van de lokale architectuur is aangezien er vaak voor modern en onderscheidend design gekozen wordt;

verzoekt GS:

- in het kader van de experimenteerruimte zoals beschreven in artikel 13.3 Tiny Houses in bepaalde gevallen als innovatieve ontwikkeling te zien;
- dergelijke initiatieven met een positieve grondhouding tegemoet te treden;

en gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting

Het Tiny House Movement krijgt in toenemende mate voet aan grond in Nederland. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de beperkingen die een onbeperkt leven met zich meebrengt. Een hoge hypotheek of huur, steeds meer, grotere en duurdere spullen en steeds meer energie consumeren en afvalstoffen produceren.

Het Tiny House Movement voorziet in kleine woningen van maximaal 50 m2 die in beginsel tijdelijk ergens worden neergezet en in veel gevallen geen aansluiting op elektra, water of riool nodig hebben, maar met creatieve en innovatieve technieken volledig selfsupporting zijn. Een mooi voorbeeld van circulaire economie op een luttel aantal vierkante meters.

Mensen kiezen niet zomaar voor een Tiny House; dat is een welbewuste en goed overwogen keuze. Zoals de beweging zelf op haar website schrijft:

“Een Tiny House is voor ons de ideale basis om een bewuster en duurzamer leven te creëren. Door het leven in een Tiny House ontdek je wat je echt nodig hebt, wat je echt gelukkig maakt, en het stimuleert je bewuster om te gaan met je verbruik


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, CU, GroenLinks, FvD, D66, PvdA, CDA, SP, 50Plus/PvdO, Fractie Baljeu

Tegen

VVD, PVV