Motie Onderzoek 50% reductie aantal land­bouw­dieren


9 november 2020


De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 9 november 2020, ter bespreking van Begroting 2021,

overwegende dat:

 • de veehouderij in Noord-Holland tot grote problemen leidt, zoals:
  • dierenwelzijn: o.a. kalfjes die direct na de geboorte bij de moederkoe worden weggehaald en miljoenen kippen die met 20 stuks op een vierkante meter in 5-hoge stellages moeten leven en in 6 weken bijna 2 kilo wegen;
  • natuur: o.a. de stikstofcrisis en de veel te lage ambitie van de minister in de aanpak hiervan, ontbossing in het Amazonegebied voor de productie van krachtvoer, een drastische afname biodiversiteit in het landelijk gebied door monoculturen als raaigraslanden, een enorm ruimtegebruik en ‘landschapspijn’;
  • milieu: o.a. grote bijdrage klimaatverandering, fijnstof uit kippenstallen, verdroging, slechte kwaliteit grond- en oppervlakteater, kapot bodemleven door teveel mest en injecteren mest in de bodem;
  • volksgezondheid: de stallen in de vlees- en zuivelindustrie zijn een enorme broedplaats voor zoönosen. Infectiedruk is te verlagen door te stoppen met de overvolle stallen met zwakke dieren;
 • dit alles grote samenhang heeft en hoge maatschappelijke kosten met zich brengt;
 • halvering van het aantal dieren in combinatie met een nieuw verdienmodel voor de agrariër in meerdere opzichten grote winst is, voor zowel de veehouder als de dieren, natuur, landschap, ruimtegebruik, milieu en volksgezondheid;

van mening dat:

 • een systeemverandering nodig is in plaats van pleisters plakken;

roepen het college van GS op om:

 • onderzoek te doen naar halvering van het aantal landbouwdieren in Noord-Holland;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV, CU, 50Plus/PvdO

Lees onze andere moties

Motie Maak de noodzakelijke keuzes over Schiphol en Tata ten behoeve van gezondheid inwoners

Lees verder

Motie Helder taalgebruik

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer