Motie Helder taal­ge­bruik


GL, D66, PvdA, PvdD

9 november 2020

Inleiding

De taal van teksten van de overheid is niet altijd voor iedereen duidelijk. Daarom kunnen veel mensen de teksten niet goed begrijpen. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen haar teksten kan begrijpen. Als de teksten geschreven zijn in eenvoudige woorden gaat dat veel beter. Ook mensen met een hogere opleiding vinden heldere taal meestal fijn. Heldere taal noemen we ook wel “taalniveau B1”.

Het is voor ons belangrijk dat iedereen de besluiten van Provinciale Staten kan begrijpen.

Heldere taal maakt de politiek beter toegankelijk. Dan begrijpt iedereen beter welke besluiten er genomen worden en waarom Provinciale Staten dat doen.

Motie Helder taalgebruik

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 9 november 2020, ter behandeling van de begroting 2021,

constaterende dat,

- politieke en ambtelijke stukken niet altijd voor iedereen begrijpelijk zijn;

- de Rijksoverheid de nieuwe teksten op haar website al op taalniveau B1 maakt;

- de meeste mensen in Nederland taalniveau B1 kunnen begrijpen;

- ook mensen met een hoger taalniveau over het algemeen de voorkeur geven aan begrijpelijke teksten;

overwegende dat,

- de toegankelijkheid van de politiek belangrijk is;

- het gebruik van begrijpelijke taal de politiek toegankelijker maakt;

spreken uit,

- zelf ook te streven naar het gebruik van heldere en begrijpelijke taal;

verzoekt Gedeputeerde Staten,

- een tweede toegankelijke versie van de begroting volgens de richtlijnen voor taalniveau B1 op te stellen;

- te verkennen voor welke andere publicaties een tweede versie volgens de richtlijnen B1 passend zou zijn;

- daarbij ook de communicatie op de website mee te nemen,

en gaan over tot de orde van de dag,Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, PvdA, CDA, PvdD, PVV, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, FvD

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek 50% reductie aantal landbouwdieren

Lees verder

Motie Inzetten op integraal beleid voor preventie van pandemieën

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer