Bijdrage discus­sienota mega geiten­hou­derij in Enkhuizen


Bescherm de volks­ge­zondheid

19 april 2021

Voorzitter,

Collega’s en GS hebben al onze vragen kunnen lezen. Ik hou het dus kort, maar dit is een belangrijke casus. Technisch mag provincie afschuiven, maar we hebben ook ruimte om meer te doen. Burgers rekenen op ons.

Niemand wil de geitenhouderij. Onvoorstelbaar ook, nu we door de coronapandemie voelen waartoe een zoönose (zoals Q-koorts) kan leiden.

Er is nu een GGD rapport uit 2018 opgedoken dat de geitenhouderij afraadt, en dat destijds ten onrechte niet in belangenafweging is meegenomen. De provincie heeft hier ook een verantwoordelijkheid naar de inwoners. En gemeenten hebben het al zwaar genoeg.

Dat alles bezien vinden we het echt belangrijk dat GS bereid is om gemeente Enkhuizen te steunen en aan te moedigen om in haar Beslissing op Bezwaar de vergunning in te trekken, en eventueel alsnog een MER gaat verlangen.

We vragen collega’s om zich hier ook over uit te spreken en burgers te steunen.Interessant voor jou

Bijdrage VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Lees verder

Bijdrage Duurzaamheidsambities provinciale infrastructuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer