Motie Problemen Tata Steel niet door­schuiven, maar bij de bron aanpakken


PvdD, Denk

5 juli 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2021, ter behandeling van de Voordracht Toepassen Provinciale Coördinatieregeling (PCR) project Everest Tata Steel;

constaterende dat:

 • Tata Steel provincie Noord-Holland heeft verzocht om de PCR toe te passen voor het project Everest om CO2 af te vangen;
 • hiermee het vergunningsproces voor CO2-afvang versneld kan worden doorlopen;
 • o.a. omwonenden van Tata Steel, Urgenda en Greenpeace zich hebben uitgesproken tegen de voorgenomen plannen van afvang (en uiteindelijk opslag) van CO2;

overwegende dat:

 • met afvang en opslag van CO2 het CO2-probleem niet wordt opgelost, maar weer doorgeschoven naar toekomstige generaties;
 • CO2-afvang (en uiteindelijk opslag) een dure end-of-pipe maatregel is om CO2 in de lucht te verminderen, waar nog zeer grote onzekerheden over bestaan;
 • o.a. onderzoekers van Stanford University waarschuwen dat deze maatregel grote risico’s met zich meebrengt, in praktijk te weinig doet voor het klimaat en meestal de luchtvervuiling doet toenemen;[1]
 • zij ook stellen dat met de sterke focus op afvangen van CO2 “men middelen af leidt van echte oplossingen”;
 • Stanford University concludeerde dat er met het afvangen van CO2 geen vermindering is van de sociale kosten (o.a. luchtvervuiling, mogelijke gezondheidsproblemen, economische kosten);
 • inzet op CO2-afvang/opvang ons weer voor decennia afhankelijk dreigt te maken van vervuilende bedrijven (lock-in effect);
 • het geld maar één keer besteed kan worden en investeringen op end-of-pipe maatregelen plannen met structurele oplossingen (zoals die van Zeester-groep) in de weg kunnen zitten;[2][3][4]

gehoord de discussie,

spreken uit:

 • end-of-pipe maatregelen zoals afvang (en uiteindelijk opslag) van CO2 van Tata Steel in principe onwenselijk te vinden;
 • van het Rijk volop inzet te willen op technieken waarbij geen CO2 ontstaat (bronaanpak);

en gaan over tot de orde van de dag.Ines Kostic
Partij voor de Dieren


[1] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2...

[2] Kan Tata Steel in 2030 klimaatdoelen al halen? Volgens dit plan van FNV wel - NH Nieuws

[3] Tata Steel kan veel sneller CO2-uitstoot en omgevingsoverlast verminderen - FNV

[4] https://nos.nl/artikel/2385353...


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, GroenLinks, Denk, D66, 50Plus/PvdO

Tegen

CDA, CU, FvD, JA21, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Verstedelijkingsstrategie MRA woningbouw

Lees verder

Motie RES: Meer initiërende rol provincie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer