Bijdrage Actu­a­liteit-debat Tata Steel


Harde deadline vergroening nodig

13 september 2021

Voorzitter,

RIVM heeft opnieuw laten zien dat Tata’s gifkraan open staat, levens van o.a. kinderen in gevaar brengt en overheden er geen grip op hebben. De enige vraag die er nog echt toe doet en onbeantwoord blijft hoe lang willen GS en collega’s van andere politiek partijen deze situatie nog door laten gaan? Hoe lang krijgt Tata de tijd om schoon en groen te worden? Hoe lang moeten kinderen nog in haar gifdampen leven. Is het een jaar? 5 jaar? 10 jaar? Ook omwonenden zouden Tata groen en schoon willen, maar ze zijn te lang aan het lijntje gehouden door loze beloftes. Ik las laatst krantenkoppen uit de jaren ’90. Bijna identiek aan die van nu. Voor Tata werken alleen harde deadlines.

Graag duidelijk antwoord van collega’s op deze vraag.

Gedeputeerde Olthof heeft deze vraag beantwoord tijdens de presentatie van het RIVM rapport. Hij noemde 2025/2026. Graag een bevestiging van GS dat dat inderdaad de tijd is dat ze Tata willen geven.

Voorzitter, daarnaast over de houding van Tata: in 1 woord asociaal.
Veel mooie woorden, maar resultaten zijn er al decennia nauwelijks. Met het geld bespaard aan alle fiscale voordelen die ze krijgen, hadden ze jaren geleden al kunnen inzetten in schone technologieën. In plaats daarvan hebben ze het geld o.a. ingezet om zware lobby te voeren bij provincie, Rijk en EU om de regels zo slap mogelijk te houden. En dan zegt de directeur van Tata Steel: ‘dat ze zich slechts netjes hebben gehouden aan wet- en regelgeving en dat de overheid ze niet hard genoeg heeft aangepakt’. Hypocriet zou je dat wel kunnen noemen.

Eigen verantwoordelijkheid neemt Tata nauwelijks. Hooguit na juridische druk en druk van omwonenden. Veel maatregelen werden pas genomen na juridische procedures. Schonere technieken afgewezen want ‘niet kosten efficiënt. En dwangsommen vanwege ontelbare overtredingen steevast aangevochten bij de rechter, in plaats die tijd en dat geld te steken in daadwerkelijk schoner worden.

Tata wil harder aangepakt worden. Wij roepen GS op dat ook maximaal te doen. GS heeft toegezegd nog te komen met a) een overzicht van exacte wet- en regelgeving die provincie in de weg staat op Kooksfabriek2 te sluiten en b) een juridische verkenning van de mogelijkheden om o.a. het recht op leven en gezondheid, het voorzorgsbeginsel en zorgplicht te gebruiken om sneller in te kunnen grijpen bij Tata. Wanneer kunnen we die twee stukken tegemoet zien?

Op korte termijn moet provincie in samenwerking met ILT verder minstens 2 dingen doen:

1. Aanscherping van Tata’s vergunningen eind dit jaar afronden. Volgens het Uitvoeringsprogramma Tata Steel 2020-2022 van OD duurt dat traject t/m zeker december 2022. En de OD wees in haar laatste rapportage hierover op het gevaar dat de ambities in dit plan vertraging zouden kunnen oplopen door gebrek aan capaciteit. Vraag aan GS: Moet er geld of menskracht bij?

De aanscherping had veel eerdere moeten gebeuren en is het minste wat we kunnen doen voor omwonenden van Tata en hun kinderen. Elke dag langer wachten met maatregelen betekent dat mensen langer in een omgeving moeten leven die hun gezondheid schaadt.

Is GS bereid de deadline voor aanscherping van vergunningen naar eind dit jaar/begin volgend jaar te verschuiven? In principe regelt een van de SP moties dit. Maar wij houden ook een motie achter de hand.


2. Tata is volgens de minimalisatieverplichting verplicht om de uitstoot van ZZS te minimaliseren. Dat kan o.a. door druk te zetten op Tata om daar sneller mee aan de slag te gaan. Tata lijkt dat tot 2025 te willen rekken, terwijl de geest van de wet- en regelgeving zegt dat het eigenlijk sneller moet. Tata’s eerst ZZS rapportage was al een zooitje waardoor nu al vertraging wordt opgelopen.
Is GS bereid Tata onder druk te zetten om
de uitstoot van ZZS tot zo dicht mogelijk bij 0 te brengen, ruim voor 2025?

Dit kan ook versneld woorden door het toepassen van zogenaamde Best Beschikbare Technieken op de meest giftige onderdelen, zoals Kooksfabriek2. Klopt het dat BBT niet in vergunningvoorschriften voor Kooksfabriek2 zijn opgenomen, omdat Tata weer een uitzondering kreeg?
het Uitvoeringsprogramma VTH van OD NZKG (in opdracht van provincie) wordt gewerkt aan “het implementeren van verschillende BBT conclusies.” Wat is er voor nodig om dat begin 2022 uiterlijk te laten afronden?

Dank u wel.