Partij voor de Dieren wil directe sluiting meest giftige onderdeel Tata en tran­si­tie­fonds voor werk­nemers


30 januari 2023


“Het argument om Tata te behouden om werkgelegenheid blijkt slechts nog een Tata Morgana, een van de luchtkastelen die Tata al jaren creëert om haar gifkraan te verantwoorden. Wij zijn daar klaar mee”, aldus lijsttrekker en Statenlid voor de Partij voor de Dieren Ines Kostić, als reactie op het vandaag gepubliceerde arbeidsmarktonderzoek van Greenpeace en Urgenda. Uit het onderzoek blijkt dat de sluiting van de vervuilende staalindustrie in de IJmond niet tot ontwrichtende werkloosheid zal leiden en dat werkgevers staan te springen om het personeel van Tata Steel. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie nu echt ingrijpt en werknemers helpt de transitie te maken naar een andere baan.

“Jarenlang is iedereen voorgehouden dat bescherming van gezondheid tegen Tata Steel een ramp zou zijn voor de werkgelegenheid. Daar zijn het Rijk en de provincie als bevoegd gezag blindelings in meegegaan. Wij hebben dat altijd in twijfel getrokken en gepleit voor onderzoek en inzet op een transitiefonds om Tata werknemers te helpen in de overgang naar een groene baan. Daar durfden de andere partijen niet eens over na te denken. Nu staat het zwart op wit dat het argument van werkgelegenheid geen steek houdt”, reageert Statenlid Ines Kostić.

De PvdD wil dat de overheid nu ingrijpt: het meest giftige onderdeel van Tata per direct dicht en de werknemers helpen in de transitie naar een groene baan. De partij heeft ook geen vertrouwen in het zogenaamde “Groen Staal Plan” van Tata Steel, waarmee alle problemen zouden worden opgelost. Volgens de partij is er nog geen enkel bewijs dat het plan echt haalbaar is. Zelfs als het haalbaar zou zijn, laat het plan mensen nog tot minstens 2030 in de gifstoffen van de meest vervuilende onderdelen van Tata leven. Volgens de PvdD is dat onacceptabel. Bovendien wordt het bedrijf met dat plan niet op tijd klimaatneutraal en blijft het oneindig afhankelijk van schadelijke winning en verscheping van ijzererts, in plaats van toe te werken naar een echt circulair bedrijf.

“Voor ons is het Groen Staal Plan vooral een Greenwashing Staal Plan, waarmee Tata geld van de burger probeert op te halen. Mensen in de regio van Tata Steel hebben tot 50% meer kans op kanker. Het bedrijf is een van de grootste bronnen van CO2, stikstof en giftige stoffen van Nederland. Ze heeft laten zien dat ze pas iets doen aan hun vervuiling als ze zwaar onder druk worden gezet. En zelfs dan doen ze alleen het minimale. Ondertussen wordt ons steeds voorgehouden dat het bedrijf na decennia falen nu echt wel schoon gaat worden. Daar is geen enkel bewijs voor. Wij zijn klaar met deze Tata Morgana: de luchtkastelen die Tata Steel al jaren creëert over dat ze echt wel schoon worden, dat we ze kunnen vertrouwen, dat we niet zonder Tata kunnen, omdat anders de werkgelegenheid een te zware klap krijgt. Het is tijd dat de politiek lef toont en kiest voor een echte gezonde toekomst voor natuur, werknemers, omwonenden en andere burgers.”

Tata Steel onder druk
De Partij voor de Dieren in Noord-Holland trekt sinds 2019 de kar in de politiek om te zorgen dat de gezondheid van omwonenden van Tata Steel wordt beschermd. Dat doen ze samen met de omwonenden. Met verschillende successen. Zo is door druk van de PvdD in de instructies van het bevoegd gezag (de provinciale omgevingsdienst) opgenomen dat ze scherp aan de wind varen en het maximale uit juridische mogelijkheden halen om Tata’s vervuiling aan banden te leggen. Ook wordt er nu onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het meest giftige onderdeel van Tata Steel, de Kooksgasfabriek 2, te sluiten. Daarnaast heeft de PvdD het voor elkaar gekregen dat het Rijk wordt gevraagd om verschillende toekomstscenario’s voor Tata te verkennen, inclusief het scenario krimp en sluiting. Tevens moet de provincie nu jaarlijks rapporteren over de voortgang van Tata’s duurzaamheidsdoelstellingen en in hoeverre dit de gezondheid van burgers voldoende beschermt. Onlangs heeft de provincie op voorstel van de PvdD toegezegd onafhankelijk te onderzoeken of de recente claims van Tata Steel over vermindering van giftige stoffen wel kloppen.

Gerelateerd nieuws

Campagne 2023: Veertien dagen lopen voor Noord-Hollandse natuur en milieu

Het begon met een persbericht Haarlem, 26 januari – Op zondag 29 januari start de Partij voor de Dieren met de Team Planet E...

Lees verder

Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn van de Partij voor de Dieren besproken in Provinciale Staten

In de PS-vergadering van 6 maart ’23 is het Initiatiefvoorstel “Een kleine stap voor de provincie, een wereld van verschil vo...

Lees verder