Initi­a­tief­voorstel Dieren­welzijn van de Partij voor de Dieren besproken in Provin­ciale Staten


Voor­stellen aange­nomen en toezeg­gingen

6 maart 2023

In de PS-vergadering van 6 maart ’23 is het Initiatiefvoorstel “Een kleine stap voor de provincie, een wereld van verschil voor de dieren” van de Partij voor de Dieren besproken. Twee van de vijf voorstellen hieruit zijn aangenomen; op één voorstel deed de gedeputeerde een toezegging.

Reden voor de Partij voor de Dieren om het initiatiefvoorstel in te dienen was dat de provincie sinds 2019 weliswaar een gedeputeerde Dierenwelzijn heeft, maar deze portefeuille nooit serieus invulling heeft gegeven. Al meerdere keren heeft de partij hier suggesties voor gedaan, formeel en informeel. Een deel daarvan is al opgepakt door de provincie. Een ander deel vraagt om aparte discussies, denk aan de jacht, de veeindustrie en vissenwelzijn. In het nu besproken voorstel ging het om besluiten die de provincie op korte termijn kan uitvoeren of opstarten. Omdat eerder bleek dat het oorspronkelijke initiatiefvoorstel voor veel partijen nog te ver ging heeft de partij enkele voorstellen geschrapt.

De rol van de gedeputeerde Dierenwelzijn is volgens de partij om zich ervoor sterk te maken dat de belangen van dieren meer vanzelfsprekend en expliciet worden meegenomen in beslissingen en belangenafwegingen van de provincie, daar waar beslissingen en uitvoering de belangen van dieren raken. De bedoeling is om elke keer duidelijk te maken hoe de belangen van dieren zijn beoordeeld en gewogen.

Statenlid Ines Kostić: "Steeds meer mensen maken zich zorgen over wat dagelijks miljoenen dieren onder andere in de veeindustrie, in de evenementensector, bij de jacht en visserij wordt aangedaan. Het is aan ons als volksvertegenwoordigers en eigentijdse bestuurders om die ontwikkeling niet alleen te volgen, maar ook om het goede voorbeeld te geven.”

Behandeling in PS
Twee van de vijf voorstellen werden aangenomen.
Het eerste voorstel roept op om meer aandacht te besteden aan dierenwelzijn op de website van de provincie, met name Boer en Business in Balans. Dat is ook in lijn met de Voedselvisie. Nu wordt nergens geschetst wat er met de dieren in de veehouderij gebeurt en waar de problemen liggen.
Het tweede voorstel is om het voor mensen makkelijker te maken om een melding te kunnen doen van overtredingen van de Wet natuurbescherming. Het is nu moeilijk te vinden waar je zaken als stroperij kan melden. Die informatie komt nu goed vindbaar en begrijpelijk op de website van de Omgevingsdienst te staan.

Over het voorstel om net als de provincie Noord-Brabant vanuit de economische invalshoek innovatie van dierproefvrije technologieën te stimuleren (Brainport), zegde de gedeputeerde toe hierover met de provincie Noord-Brabant in gesprek te gaan.

Twee voorstellen werden verworpen:

  • Beëindig sponsoring evenementen waarin dieren worden gebruikt voor vermaak.
    De provincie kan evenementen met dieren niet verbieden, maar kan er wel voor kiezen om deze evenementen niet meer te sponsoren. Dat geldt zeker voor evenementen waar dierenwelzijn duidelijk in het geding is, zoals Jumping Amsterdam.
  • Zet actief in op niet-dodelijke middelen en diervriendelijke oplossingen bij mens-dierconflicten.
    Nog veel te vaak wordt doodschieten gezien als oplossing voor vermeende overlast van dieren die in het wild leven. De provincie heeft nog zoveel andere, diervriendelijke mogelijkheden om de overlast terug te dringen, zoals keuzes in het inrichten van (landbouw)grond en innovatieve, niet-dodelijke middelen. Daar zou Noord-Holland veel meer op in moeten zetten.

Coalitiegesprekken
Het voortzetten en verder invulling geven aan een gedeputeerde Dierenwelzijn zal een belangrijk punt zijn in de coalitiegesprekken.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil directe sluiting meest giftige onderdeel Tata en transitiefonds voor werknemers

“Het argument om Tata te behouden om werkgelegenheid blijkt slechts nog een Tata Morgana, een van de luchtkastelen die Tata a...

Lees verder

Partij voor de Dieren boekt winst bij de Statenverkiezingen!

Onze fractie boekte winst bij de Statenverkiezingen, en groeide van 3 naar 4 zetels. Statenlid en lijsttrekker Ines Kostic: “...

Lees verder