Bijna 100 voor­stellen voor meer dieren­welzijn in Haarlem en Noord-Holland


4 oktober 2022

Op 4 oktober, Dierendag, dienen de fracties van Partij voor de Dieren in de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem bijna 100 voorstellen in die de politiek moet inspireren om dieren beter te beschermen. ‘Dit is een kleine stap voor de provincie en de gemeente, maar een wereld van verschil voor dieren’, aldus de fracties.

Haarlem
In Haarlem wonen meer dieren dan mensen, maar toch worden zij vaak vergeten in gemeentelijke plannen en beleid. De Partij voor de Dieren wil dat Haarlem ook voor dieren een fijne plek is om te leven, of dat nu in het wild is of bij mensen thuis. Want de mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren.

De huidige nota Dierenwelzijn van de gemeente Haarlem dateert uit 2010. Sindsdien is er niet alleen nieuwe wetgeving op gebied van dierenwelzijn, maar er is ook steeds meer maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn. Wat vroeger normaal was, wordt nu steeds vaker niet normaal gevonden.

Daarom diende de Haarlemse fractie van de Partij voor de Dieren op Dierendag een Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn Haarlem in. Daarin wordt het college opgeroepen om dierenwelzijn actief te bevorderen. In 80 actiepunten geeft de Partij voor de Dieren aan hoe dat kan.

Het belangrijkste uitgangspunt in het initiatiefvoorstel is dat het welzijn van dieren een vanzelfsprekend onderdeel wordt van alle gemeentelijke plannen op het gebied van beheer van de openbare ruimte, woningbouw, mobiliteit, duurzaamheid en in het sociale domein.
Een voorbeeld van het laatste is de dat gemeente Haarlem mensen die in aanmerking komen voor de HaarlemPas ook financieel ondersteunt met een bijdrage aan dierenartskosten zoals het chippen, castreren van katten. Ook zou de gemeente initiatieven zoals een dierenvoedselbank moeten ondersteunen.

De Partij voor de Dieren pleit ook voor goede schuilgelegenheden voor dieren die in de wei lopen: schaduwrijke plekken bij heet weer zoals afgelopen zomer en overdekte plekken bij slecht weer. Op gemeentegrond moet de gemeente sowieso het goede voorbeeld geven en op particuliere grond moet zij eigenaren aanmoedigen dat te doen en hen zo nodig faciliteren.

Noord-Holland
De partij pakt het ook groter aan en dient op Dierendag via de Noord-Hollandse fractie 11 aanvullende voorstellen voor de hele provincie.

Statenlid Ines Kostić: "Steeds meer mensen maken zich zorgen over wat dagelijks miljoenen dieren onder andere in de veeindustrie, in de evenementensector, bij de jacht en visserij wordt aangedaan. Het is aan ons als volksvertegenwoordigers en eigentijdse bestuurders om die ontwikkeling niet alleen te volgen, maar ook om het goede voorbeeld te geven. Dierendag is een mooi moment om daarin een volgende stap te zetten. We hebben onder andere voorstellen om de Noord-Hollandse innovatiekracht te gebruiken om dierproeven af te bouwen, om meer te investeren in niet-dodelijk oplossingen bij vermeende overlast van dieren, en om te stoppen met sponsoring van achterhaalde evenementen waarvoor dieren worden gebruikt.

Een kleine stap voor de provincie en gemeente, een wereld van verschil voor de dieren. Wij hopen op brede steun van andere partijen, die straks kunnen laten zien dat hun beloftes over dierenwelzijn niet alleen woorden zijn."

Gerelateerd nieuws

Wildopvang de Bonte Piet krijgt tot 10.000 euro voor noodhulp

Wildopvang de Bonte Piet krijgt tot 10.000 euro extra financiële steun van de provincie Noord-Holland, dankzij de inzet en mo...

Lees verder

Reactie op stikstofrapport Remkes

De gezamenlijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren roepen het kabinet op om landelijke regie te nemen, nu Remkes opn...

Lees verder