Veertien dagen lopen voor Noord-Hollandse natuur en milieu


Team Planet Estafette

27 januari 2023

Haarlem, 26 januari Op zondag 29 januari start de Partij voor de Dieren met de Team Planet Estafette. In zeven weken en veertien etappes doet de estafette Noord-Hollandse locaties aan die hard geraakt worden door de klimaatcrisis, de watercrisis, de biodiversiteitscrisis, de stikstofcrisis of de wooncrisis. Meelopende volksvertegenwoordigers, verkiezingskandidaten, betrokken burgers en deskundigen voeren positieve actie en dragen nieuwe ideeën en oplossingen aan. De estafette start zondag op Texel met een actie om de Waddenzee rechten te geven, stopt op 10 februari voor een grote actie bij Tata Steel waar meerdere Tweede Kamerleden bij aanhaken, en eindigt op zondag 12 maart op de Amsterdamse Dam. Iedereen is welkom om mee te lopen.

Lijstrekker voor de provinciale verkiezingen Ines Kostić: “Deze Team Planet Estafette gaat om doorgeven. Het doorgeven van schoon water, schone lucht en de rijkdom aan planten en dieren aan de nieuwe generatie. Zo’n estafette past goed bij onze rol in de politiek. De haas in de marathon: met ambitie, vasthoudendheid en heldere visie zorgen we ervoor dat ook de andere partijen harder gaan lopen voor een leefbare provincie. We trekken ze mee: groener, socialer en diervriendelijker. Dat heeft ons tot de meest invloedrijke oppositiepartij van Noord-Holland gemaakt. De komende periode verwachten we verder te groeien en staan we open voor deelname aan een donkergroene coalitie. Als de andere partijen tenminste nu eindelijk ook lef gaan tonen en volop durven in te zetten op aanpak van grootvervuilers als Tata Steel, Schiphol en de vee-industrie."

“We hebben de afgelopen jaren veel succes geboekt door samen te werken met veel verschillende Noord-Hollanders, die ook zien dat het niet goed gaat en willen werken aan positieve verandering. Door onze inzet is plantaardig eten de norm in het provinciehuis, is er meer aandacht voor biologisch voedsel en natuurinclusief wonen. Noord-Holland staat aan de vooravond van grote veranderingen. Wereldwijd springen mensen op de bres voor de bescherming van onze aarde. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er een positieve omslag komt, in het belang van ons allemaal. Ecocentraal in plaats van egocentraal. Niet links of rechts, maar Team Planet dus.”

Op 15 maart vinden de provinciale en waterschapsverkiezingen plaats.

Iedereen is welkom

Tijdens de estafette kunnen mensen - naast genieten van een mooie wandeling of fietstocht - kennis maken met de plannen van de Partij voor de Dieren. De partij nodigt iedereen uit om een (deel van een) etappe mee te lopen, om mee te doen, en in gesprek te gaan. Kom bij de Signalgroep van de etappe(s) die je mee wil lopen en blijf op de hoogte! De groepen vind je hieronder.
LET OP: in de Signalgroepen zijn telefoonnummers voor iedereen in die groep zichtbaar.

Geen Signal? Geen nood! Vul in het formulier onderaan de pagina in aan welke etappe(s) je wilt meedoen. Je ontvangt na aanmelding informatie over de starttijd en -locatie van jouw etappe(s).

De route en acties

De estafette bestaat uit veertien etappes die door heel Nood-Holland lopen. Elke etappe doet locaties aan die verbonden zijn met de klimaatcrisis, de watercrisis, de biodiversiteitscrisis, de stikstofcrisis en/of de wooncrisis. Op die plekken dragen kandidaten van de Partij voor de Dieren voor de Provinciale Staten of de Waterschappen oplossingen aan. Experts krijgen het woord en betrokken burgers kunnen hun zorgen delen of vragen stellen. Al wandelend en fietsend worden ideeën die in de samenleving spelen om de crises te lijf te gaan uitgewerkt en besproken.

Tijdens elke etappe wordt een Certificaat van Mededogen uitgereikt aan een Noord-Hollandse ondernemer of inwoner die zich in het bijzonder heeft ingespannen voor de bescherming van de natuur, dieren en de planeet.

De estafette trapt zondag 29 januari af op Texel met een actie voor rechten voor de Waddenzee. Op 10 februari praten Staten- en Tweede Kamerleden bij Tata Steel in de IJmond met omwonenden over de bescherming van gezondheid en natuur. De estafette eindigt op 12 maart, het weekend voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart, in Amsterdam. Hier zal een grote actie in het teken staan van de aanpak van de klimaat- en natuurcrisis.

Loop mee met de aanjagers!

Toekomstige etappes:

❗️ Het programma is nog niet af. Voorlopige planning van deze wandeletappe:

Start

✅ 10.00 uur Carpoolplaats A1 Naarden.

✅ 10.45 uur vertrek naar Vogelhospitaal Naarden

✅ 11.15 uur aankomst Vogelhospitaal Naarden

✅ 12.00 uur vertrek om via Bagels & Beans 🚾🥯 te wandelen naar GRU

✅ 13.15 uur aankomst Groene Ruijter (GRU) met een welkom door de initiatiefnemer en enkele sprekers met ervaring in circulair en natuurinclusief bouwen.

✅ 14.00 uur vertrek richting Marktplein Hilversum, eventueel met OV.

Tussen circa 15.00u en 17.00u zal een grote flyeractie gehouden worden op en rond het Marktplein in Hilversum. Hier nodigen we iedereen uit op de zeepkist te midden van het grijze plein om zelf als groene aanjager ideeën te promoten om de Hilversumse binnenstad te vergroenen.

We sluiten af met een drankje op een nog nader te bepalen locatie.

De dertiende etappe van de Team Planet estafette start op 11 maart om 10.00 uur bij het Naarderwoonbos, direct naast de Carpoolplaats A1 Naarden.Hier houden we een opvallende bomenactie tegen de komst van een zonnegeluidswal die beoogt 4000 bomen te kappen, deels binnen provinciaal natuurgebied. De Partij voor de Dieren Noord-Holland vraagt hier aandacht voor en nodigt sprekers uit om op de zeepkist plaats te nemen om te vertellen wat zij ervan vinden. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Na de bomenactie wandelen Ines Kostic (nr. 1) en Ilona Haas (nr. 4) op de lijst voor Provinciale Staten met Rick Schellingerhout (nr. 1) en Kitty Jonk (nr. 2) van de PvdD lijst voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht naar het Vogelhospitaal Naarden en de Groene Ruijter in Bussum. Op deze plekken staat de etappe stil bij het belangrijke werk voor wilde dieren en ter behoud van onze natuur binnen woongebieden. Ook horen we van de beheerder en medewerkers wat zij meemaken door de vogelgriep. Onderweg verzamelen we afval en zullen we in gesprek gaan met wandelaars die met ons meelopen. Het eindpunt is het marktplein in Hilversum, waar een grote groep vrijwilligers van de PvdD zal flyeren en belangstellenden in gesprek kunnen gaan met de kandidaten.

❗️ Tijden zijn bij benadering, behalve de starttijd. Tussentijds aanhaken? Kom dan in de signalgroep 👆🏾 en vraag waar we precies zijn.

🚶🏽 DEEL 1 | Team Planet Estafette Etappe 14

Lutkemeer
✅ 10:30 Aanvang: Etnastraat, hoek Colimastraat bij het toegangshek tot de polder.

Let op: bij regen vindt de ontvangst plaats in boerderij de Boterbloem, Lutkemeerweg 262

📦 Breng een kartonnen doos mee! Hiermee bouwen we gezamenlijk een muur van verzet tegen de verdozing van de polder.

11:45 Vertrek naar Wildemanbuurt/ FIX brigade

FIX brigade

✅ 12:30 Bezoek aan de FIX brigade in Nieuw-West, die Amsterdammers helpt energie te besparen.

Nieuwe Meervaart

13:30 Aan de zuidzijde van de Sloterplas staan we stil bij het open water dat de PvdD wil beschermen tegen de bouw van het nieuwe Meervaart theater.
We rijden een stukje met de tram (neem je OV-kaart mee!) en lopen tenslotte via het Vondelpark naar het Museumplein waar we om 15:00 aankomen.

🪧 DEEL 2 | Manifestatie

Museumplein

Locatie: zuidzijde grasveld, nabij Albert Heijn

15:00 Het maatschappelijk debat kantelt. De PvdD is al 20 jaar de aanjager van de transitie van grijs naar groen. Samen beelden we dit kantelpunt uit. Kom langs, en help om het tij te keren. Er is muziek!
15:30 Jeroen Sieblink (co-auteur van “Vasthouden aan jouw idealen”) en Jaap Hollebeek (nr. 2 op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten) delen met ons hun visie op de toekomst.
16:00 Onze kandidaten en vrijwilligers vertellen over hoe de PvdD de komende vier jaar het verschil gaat maken in Noord-Holland en het waterschap.
16:30 Einde

Afgelopen etappes:

(verplicht veld)
(verplicht veld)
(verplicht veld)