Meld vuur­werk­overlast bij Partij voor de Dieren


16 december 2022

Vuurwerk veroorzaakt bij veel dieren angst en stress. Elke jaarwisseling lopen honderden mensen letsel op, meestal door legaal vuurwerk. Ongeveer de helft van de slachtoffers zijn toevallige voorbijgangers. Vuurwerk bevat zware metalen en andere giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. Na iedere jaarwisseling moet zo’n drie miljoen kilo extra afval worden opgeruimd. Al deze schade, overlast en vervuiling kost de samenleving ook nog eens veel geld.

De Partij voor de Dieren is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten.

Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden. In het belang van dieren, natuur en milieu én onze eigen veiligheid willen we de traditie omvormen naar professionele vuurwerkshows.

De roep van de Partij voor de Dieren om een vuurwerkverbod vindt steeds meer weerklank. Ook artsen, burgemeesters, brandweer en politie pleiten al langer voor een verbod.

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben in oktober 2020 ingestemd met ons voorstel om vuurwerk in zogenaamde stiltegebieden definitief onmogelijk te maken. Een stiltegebied is gericht op het bewaken van rust en natuurlijke geluiden van flora en fauna, maar tot gisteren was het in praktijk nog mogelijk om in het gebied vuurwerk af te steken.

Statenlid Ines Kostić:Stiltegebieden zijn schaarse stukjes Noord-Holland waar mens en dier echt rust kunnen vinden. Dat moet je koesteren, niet verknallen door vuurwerkfeestjes mogelijk te maken. Vuurwerk is bovendien zeer milieuonvriendelijk en een meerderheid van burgers wil een algemeen vuurwerkverbod. Dit is een belangrijke stap in bescherming van een gezonde en groene leefomgeving.”

In december 2022 dienden we een voorstel in om vuurwerk te verbieden in en rondom grondwaterbeschermings- en waterwingebieden. De kwaliteit van ons water staat al sterk onder druk en waterwinbedrijven hebben meerdere keren alarm geslagen over het feit dat het steeds moeilijker wordt om het water schoon te krijgen. Vanwege de zware metalen in vuurwerk, gaan vuurwerk en grondwaterbeschermings- en waterwingebieden natuurlijk niet met elkaar samen! Dat voorstel heeft het helaas niet gehaald.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Plantaardig wordt het nieuwe normaal in provincie Noord-Holland

Een nieuwe, duurzame en diervriendelijke norm op de menukaart, dat is het resultaat van de bij de Begrotingsbehandeling aange...

Lees verder

Campagne 2023: Veertien dagen lopen voor Noord-Hollandse natuur en milieu

Het begon met een persbericht Haarlem, 26 januari – Op zondag 29 januari start de Partij voor de Dieren met de Team Planet E...

Lees verder