Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening: Geen vuurwerk in stil­te­ge­bieden


5 oktober 2020

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 oktober 2020, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening NH2020,

Besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit de tekst in art. 4.25 Verbod gebruik vuurwerk in stiltegebieden:

“Het is verboden zonder ontheffing van Gedeputeerde Staten in het werkingsgebied stiltegebieden vuurwerk te gebruiken.”

Te wijzigen in:

“Het is verboden in het werkingsgebied stiltegebieden vuurwerk te gebruiken.”Toelichting
Dit amendement strekt ertoe om de ontheffingsmogelijkheid op het verbod op vuurwerk in stiltegebieden te schrappen.

Art. 4.25 voorziet in een ontheffingsmogelijkheid om vuurwerk af te steken in een stiltegebied. In de Provinciale Milieuverordening is deze ontheffing nog gekoppeld aan de jaarwisseling. Vuurwerk en stiltegebied stroken niet met elkaar. Vuurwerk is niet alleen milieuonvriendelijk, maar de meerderheid van Nederlanders is inmiddels tegen vuurwerk. Twee op de drie Nederlanders is zelfs voor een algemeen vuurwerkverbod: https://nos.nl/artikel/2319114-twee-op-de-drie-nederlanders-voor-algeheel-vuurwerkverbod.html

Het is volstrekt onnodig om vuurwerk uitgerekend in schaarse stiltegebieden toe te staan.

Bovendien gaat knalvuurwerk verboden worden. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/31/knalvuurwerk-en-vuurpijlen-verboden-conform-ovv-advies


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, FvD, CDA