Amen­dement Zorg niet alleen voor behoud van kern­kwa­li­teiten, maar ook voor versterking


5 oktober 2020

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 oktober 2020, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening NH2020,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit de tekst van art. 6.41, lid 2:

“Een ruimtelijk plan ter plaatse van het werkingsgebied Bijzonder provinciaal landschap bevat regels ter bescherming van de voorkomende kernkwaliteiten.”

te wijzigen in:

“Een ruimtelijk plan ter plaatse van het werkingsgebied Bijzonder provinciaal landschap bevat regels ter bescherming en versterking van de voorkomende kernkwaliteiten.”

Toelichting
De omgevingsverordening is de juridische uitwerking van de Omgevingsvisie NH2050, en het achterliggende koersdocument.

Een van de hoofdambities van de Omgevingsvisie is “het benoemen, behouden en versterken van de unieke kwaliteiten van de diverse landschappen en de cultuurhistorie”.
‘Versterken’ komt niet terug in art. 6.41, lid 2. Dit amendement herstelt dit.Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening: Groot openbaar belang

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening: Geen vuurwerk in stiltegebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer