Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening: Groot openbaar belang


5 oktober 2020

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 oktober 2020, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening NH2020,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

De toelichting van het begrip ‘groot openbaar belang in bijlage 10 (Algemene toelichting omgevingsverordening NH2020) wijzigen door de zin:

“Verder kan van een groot openbaar belang sprake zijn als met de ontwikkeling beleidsdoelen worden bereikt”

veranderen naar:

“Verder kan van een groot openbaar belang sprake zijn als met de ontwikkeling beleidsdoelen worden bereikt, waarbij eventuele positieve neveneffecten van een particuliere (commerciële) activiteit niet mee mogen worden gewogen. Een neveneffect van een particuliere activiteit kan niet aangemerkt worden als groot openbaar belang.”

Toelichting
Een neveneffect van een particuliere, commerciële activiteit, mag niet worden meegewogen bij het bepalen van groot openbaar belang. Dat is ook in lijn met wat de Hoor-en Adviescommissie hierover heeft uitgesproken.[1] De huidige omschrijving laat die mogelijkheid echter nog open.

[1] “Verweerders wijzen er verder op dat het doen plaatsvinden van de Dutch Grand Prix een flinke werkgelegenheidsimpuls is voor de brede regio, alsmede een impuls voor verbetering van de bereikbaarheid van de kust van Zuid-Kennemerland. Daarover merkt de commissie op dat deze impulsen zeker aannemelijk zijn, maar toch vooral optreden als neveneffect van de Dutch Grand Prix. Anders gezegd: indien werkgelegenheid en bereikbaarheid in de regio Zandvoort verbetering behoeven, liggen rechtstreeks daarop gerichte structurele maatregelen meer voor de hand dan het enkele malen doen plaatsvinden van de Formule-1. Het neveneffect als zodanig levert geen zelfstandige dwingende reden op van groot openbaar belang.” Hoor-en Adviescommissie december 2019 https://www.noord-holland.nl/O...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening: Borging zorgvuldigheid en onafhankelijkheid bij afwegingen rondom groot openbaar belang

Lees verder

Amendement Zorg niet alleen voor behoud van kernkwaliteiten, maar ook voor versterking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer