Motie Duurzaam door­happen


PvdD GL DENK

14 november 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 november 2022, ter behandeling van de Begroting 2023;

constaterende dat:

 • Noord-Holland niet op koers is om eigen klimaat- en natuurdoelen te halen; [1]
 • een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon niet alleen bevorderlijk is voor de gezondheid, maar ook duurzamer is en een grote positieve bijdrage levert aan het behalen van de klimaat-, natuur- en milieudoelen;
 • de wetenschappelijke consensus is dat de transitie naar meer plantaardig onvermijdelijk is om milieu-, klimaat- en biodiversiteitsdoelen te halen. Ook het nieuwste grote internationale onderzoek naar de voortgang van het terugbrengen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (“State of Climate Action 2022”), geeft aan dat we veel minder vlees moeten eten;
 • de hoogste belasting voor het klimaat in de provinciale catering de consumptie van zuivel (plek 1) en vlees (plek 2) is, volgens het provinciale team Duurzaamheid;
 • dat de voedselkeuze volgens wetenschappers in sterke mate wordt bepaald door het aanbod en de sociale norm;
 • het concept "Carnivoor? Geef het door!" van professor, gedragseconoom en voormalig D66-senator Henriëtte Prast[2], hierop inspeelt door plantaardige maaltijden als uitgangspunt te nemen in de menukaart, met behoud van volledige keuzevrijheid;

overwegende dat:

 • steeds meer mensen plantaardig willen gaan eten, o.a. om redenen van gezondheid, klimaat en dierenwelzijn[3];
 • provincie Noord-Holland een voorbeeldfunctie heeft en zegt vanuit de provinciale organisatie te willen bijdragen aan een duurzaam, meer plantaardig voedselsysteem en dat ook in eigen communicatie te verwerken;
 • de provincie Groningen, de gemeenten Zutphen, Zwolle, Amsterdam, Haarlem, Delft, Rotterdam, Nijmegen en Eindhoven, de ministeries OCW en I&W, de publieke organisaties Universiteit van Wageningen, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Radbouduniversiteit, Universiteit Tilburg en TU Delft (Bouwkunde) het concept al toepassen;
 • door de norm in de provinciale catering om te draaien van dierlijke producten als standaard, naar plantaardige producten als standaard, communiceert de provincie dat ze duurzaamheid, dierenwelzijn en gezondheid serieus neemt;
 • door het principe “Carnivoor? Geeft het door!” toe te passen, blijft de keuzevrijheid van mensen behouden en iedereen die alsnog dierlijke producten wil eten kan dat gewoon doorgeven;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

 • standaard plantaardige gerechten te serveren tijdens door de provincie georganiseerde bijeenkomsten, met de mogelijkheid om van tevoren andere eetwensen door te geven;

en gaan over tot de orde van de dag.
[1] https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2022/September_2022/Uitstoot_CO2_in_Noord_Holland_naar_verwachting_26_lager_in_2030/CO2_impactanalyse_Noord_Holland.pdf

[2] https://vimeo.com/492553593

[3] https://www.biojournaal.nl/article/9287786/steeds-minder-mensen-zien-zichzelf-als-vleeseter/


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, PvdD, PvdA, SP, CU

Tegen

VVD, JA21, CDA, FvD, PVV, 50Plus/PvdO