Motie Duurzaam door­pakken met Tata


PvdD, SP

8 maart 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 maart ’21, ter behandeling van RRK Rapport ‘Stof tot nadenken’;

overwegende dat:

niet altijd duidelijk is in hoeverre ambities en afspraken over duurzaamheidsdoelstellingen Tata Steel worden gerealiseerd;

  • nog steeds gezondheid van mensen en omgeving schade wordt toegebracht;
  • Tata Steel met de provincie een aantal ambities op het gebied van duurzaamheid en een gezonde leefomgeving heeft afgesproken;

gehoord de discussie,

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

  • jaarlijks te rapporteren hoe ver Tata Steel concreet op koers is wat betreft de ambities (zoals o.a. verwoord in Tata Steel 2020-2050, Roadmap 2030 en Roadmap+) om duurzaamheidsdoelstellingen (inclusief het wegnemen van overlast door stof, geur en geluid) te halen en in hoeverre dit gezondheid van burgers en hun leefomgeving voldoende beschermt;

en gaan over tot de orde van de dag.Ines Kostić,

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Denk, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

FvD, JA21, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Pilot onafhankelijk onderzoek Omgevingsdienst ter bescherming van gezondheid en natuur

Lees verder

Motie Tata Steel: Alle mogelijkheden bescherming burgers benutten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer