Jij kunt helpen om Noord-Holland gezond, schoon en veilig voor mens en dier te maken!


Tips voor het invullen van de "raad­pleging over het landelijk gebied in Noord-Holland"

1 mei 2023

🚨 De provincie vraagt jouw advies!

Binnenkort gaan we in Noord-Holland belangrijke keuzes maken over het landelijk gebied. Hoe moet dat eruit komen te zien? Waar maken we ruimte voor, en waar niet of minder?

Dit is van grote invloed op onze gezondheid, op onze toekomst, op het groen en de biodiversiteit én op het welzijn van individuele dieren. In het wild en in de industrie.

De provincie gebruikt deze raadpleging straks bij het maken van deze keuzes. De industrie en de agro-lobby zullen veel moeite doen om de status quo te behouden, waarin zij geld kunnen verdienen ten koste van onze toekomst. Daarom roepen we onze achterban op om de vragenlijst in te vullen. Hieronder laten we zien hoe je dat het beste kunt doen 💡

Jij, als groene en diervriendelijke burger, kunt het positieve verschil maken! 💚

De raadpleging vind je hier 👉🏾 https://noord-holland.raadpleging.net/

Invullen kan tot 26 mei!

Strategisch invullen

In twee rondes worden onderwerpen genoemd waar je punten op kunt inzetten: 0 als je vindt dat het al goed gaat of niet belangrijk is, tot 20 (of meer, in ronde 2) als je het een heel belangrijk onderwerp vindt dat veel (extra) aandacht behoeft.

Alle onderwerpen die de provincie hier aandraagt, zijn belangrijk of sympathiek. Maar de kwetsbaarste waarden worden al te lang te weinig beschermd. Om een duidelijke boodschap mee te geven aan Noord-Holland dat we vooral die kwetsbaarste waarden moeten beschermen, hebben we dit invuladvies opgesteld.

Er moeten nu scherpe keuzes worden gemaakt. Het is daarom aan te raden om het maximale aantal punten te geven aan natuur, groen, water en een gezonde leefomgeving.

Deel 1

Geef hier een maximaal aantal punten aan natuur, water en gezonde leefomgeving. Dus:

Verbeteren van de natuur: 20 punten

Zorgen dat we geen problemen hebben door te veel water of droogte: 20 punten

Gezonde leefomgeving: 20 punten

Let op! De onderwerpen worden bij iedereen in een andere volgorde weergegeven.

Deel 2

Hier heb je in totaal 50 punten te verdelen. Ons advies:

We planten meer bossen en bomen: 15

We geven water meer ruimte: 15

We leggen meer groene routes aan voor dieren en planten: 15

Je hebt dan nog 5 punten over. Die kun je bijvoorbeeld geven aan "We maken meer en betere plekken voor weidevogels."

Deel 3

Zoals je al ziet aan de vragen, worden de dieren vaak vergeten. Het is daarom heel fijn als je aangeeft dat de provincie rekening moet houden met dieren. Veel provinciaal beleid heeft een grote impact op het leven van dieren. Een nieuwe weg? Leefgebied van dieren raakt versnipperd. Een vergunnen voor (uitbreiding van) veehouderij? Weer talloze dieren in een ellendig leven. Enzovoort.

Aan het einde worden er nog drie open vragen gesteld. Daar kun je aandacht voor de dieren vragen: voor dieren in het wild en in de veehouderij. Daar hoort ook een transitie naar meer plantaardig voedsel bij waar de provincie een stimulerende rol in kan vervullen.

Onze teksten letterlijk overnemen is prima, maar nog beter is het om er iets van jezelf in te stoppen.

Heb je nog andere adviezen over het landelijk gebied?

Houd bij toekomstplannen ook expliciet rekening met de belangen van wilde dieren en landbouwdieren. Wat wij doen met ons landelijk gebied gaat die dieren wellicht nog meer raken dan mensen. Daar hoort een overheid rekening mee te houden.

Zijn er dingen die je in de toekomst niet wil zien in het landelijk gebied van Noord-Holland?

Vee-industrie. Geen pluimveebedrijven, varkenshouderijen, melkveebedrijven etc.

Zijn er nog andere adviezen die je aan de provincie wil geven over de keuzes die moeten worden gemaakt in het landelijk gebied van Noord-Holland?
  1. Investeer in de transitie naar meer plantaardig voedsel, in de hele keten. Help melkveehouders experimenteren daarmee.
  2. Wees eerlijk over alles wat er met dieren gebeurt voor zuivel, vlees en eieren. Alleen zo kan de burger een eigen goed afgewogen keuze maken.

Heel veel dank!

Gerelateerd nieuws

Uitspraak rechter: streep door goedkeuringen provincie om duizenden dieren dood te schieten

De Raad van State deed vorige week een voor de provincie pijnlijke uitspraak. De provincie heeft zes jaar lang goedkeuring ge...

Lees verder

Noord-Holland neemt eerste stap voor rechten voor de Waddenzee

Tijdens een debat over het Waddenfonds nam Noord-Holland gisteren een voorstel van de Partij voor de Dieren aan om een expert...

Lees verder