Verbe­tering faunap­assage bij A1 Muiderberg door inzet van Partij voor de Dieren


13 december 2023

Otters hebben er lang op moeten wachten, maar ze kunnen binnenkort eindelijk veilig de provincie in en uit. In juni 2020 stelde de Partij voor de Dieren vragen aan GS over het NH Nieuwsbericht: “Weer een slachtoffer: praktisch iedere otter die Noord-Holland intrekt wordt doodgereden” (NH Nieuws, d.d. 29 mei ’20). De partij vroeg de provincie met de Zoogdiervereniging in gesprek te gaan over maatregelen die de Zoogdiervereniging voorstelt, zoals de gevaarlijkste stukken weg afrasteren en daar faunatunnels onder de weg door aan te leggen, zodat otters hun leefgebied kunnen uitbreiden zonder het risico doodgereden te worden. De gedeputeerde zegde dit toe en recent is gestart met aanpassingen van een faunapassage onder de snelweg A1 bij Muiderberg.

Noord-Holland wordt steeds aantrekkelijker voor otters. In de Loosdrechtse en Ankeveense plassen vinden zij een ideaal leefgebied, net als in het Naardermeer. Wanneer jonge otters op zoek gaan naar eigen leefgebied zijn zij vaak het slachtoffer van het verkeer: met name Rijksweg A1 blijkt een vrijwel onneembare horde. Michael Baars, coördinator otters van de Zoogdiervereniging: “We moeten vaststellen dat praktisch iedere otter die verder Noord-Holland intrekt, vroeg of laat wordt doodgereden." Als de otter in Noord-Holland echt kans van slagen wil hebben, zullen we meer passages moet aanleggen onder de weg door, aldus Baars. "Als we de gevaarlijkste stukken weg afrasteren en we leggen daar faunatunnels onder de weg door, dan zou het kunnen lukken. Dan kan Noord-Holland weer een provincie worden waar de otter zich thuis voelt."

Statenlid Jaap Hollebeek: "Vrijwel iedere otter die vanuit 't Gooi verder Noord-Holland in wil trekken valt ten prooi aan het verkeer. Met een aantal aanpassingen aan onze infrastructuur valt er echter veel te verbeteren voor de migratie- en de overlevingskansen van deze prachtige dieren."

Het doel van de faunapassage is het creëren van een veilige oversteek voor verschillende dieren, waaronder de ree, de otter en de ringslang. Deze locatie is onderdeel van een grotere ecologische verbinding. Als deze werkzaamheden zijn afgerond is er een cruciale barrière weggewerkt en kunnen dieren zich in principe van het IJmeer en het Gooimeer helemaal naar Noord-Brabant bewegen.


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: ‘provincie, trek opdracht doden wasbeerhonden in’

De Partij voor de Dieren heeft de provincie gevraagd om de opdracht die zij aan jagers gaf om alle wasbeerhonden in de prov...

Lees verder

Na jarenlang aansporen door de PvdD stopt provincie met sponsoren Jumping Amsterdam

Haarlem 25-1-2024: In haar nieuwe beleid voor evenementensponsoring heeft provincie Noord-Holland opgenomen dat zij de sponso...

Lees verder