Monde­linge vraag: Kans van slagen voor otters


Indiendatum: jun. 2020

M&B Commissievergadering 22-06-2020
Rondvraag gedeputeerde Olthof

Dhr. Hollebeek (Partij voor de Dieren)
Rondvraag Kans van slagen voor Otters

Deze gaat over het bericht “Weer een slachtoffer: praktisch iedere otter die Noord-Holland intrekt wordt doodgereden” (NH Nieuws, d.d. 29 mei ’20) [1].

Noord-Holland wordt steeds aantrekkelijker voor otters. In de Loosdrechtse en Ankeveense plassen vinden zij een ideaal leefgebied. Net als in het Naardermeer. Echter, wanneer jonge otters op zoek gaan naar eigen leefgebied zijn zij vaak slachtoffer van verkeer. Michael Baars, coördinator otters van de Zoogdiervereniging: “We moeten vaststellen dat praktisch iedere otter die verder Noord-Holland intrekt, vroeg of laat wordt doodgereden." Als de otter in Noord-Holland echt kans van slagen wil hebben, zullen we meer passages moet aanleggen onder de weg door, aldus Baars. "Als we de gevaarlijkste stukken weg afrasteren en we leggen daar faunatunnels onder de weg door, dan zou het kunnen lukken. Dan kan Noord-Holland weer een provincie worden waar de otter zich thuis voelt."

Vragen

1. Is GS bekend wat de barrières, als wegen en gevaarlijke plekken, zijn voor otters wanneer zij vergroting van hun leefgebied zoeken?

2. Is GS bereid om met de Zoogdiervereniging in gesprek te gaan over maatregelen die de Zoogdiervereniging voorstelt, zoals de gevaarlijkste stukken weg afrasteren en daar faunatunnels onder de weg door aan te leggen, zodat otters hun leefgebied kunnen uitbreiden zonder doodgereden te worden?


Antwoord GS:

Uit het verslag van de commissievergadering:

De heer Hollebeek (PvdD) heeft vernomen dat er opnieuw een otter verkeersslachtoffer is geworden. Als de otter in Noord-Holland kans van slagen wil hebben dan moeten er meer passages onder de wegen door worden aangelegd. Met afrasteren en faunatunnels zou het
moeten lukken. Is bekend wat de barrières zijn? Is de gedeputeerde bereid om met de Zoogdierenvereniging in gesprek te over eventuele maatregelen?

Gedeputeerde Olthof is ervan op de hoogte. Op provinciale wegen zijn er circa faunavoorzieningen, waarvan er 38 zijn voorzien van een faunatunnel. Er zijn ook wegen in beheer bij gemeenten en waterschappen. Zij hebben hun eigen programmering. In de
gebiedsprogramma’s wordt integraal gekeken naar mogelijke aanpassingen. Bekeken wordt waar hiaten zitten in de faunavoorzieningen en -tunnels. Daar wordt naar gekeken bij de optimalisatie van infrastructuur. Het college heeft regelmatig contact met de Zoogdierenvereniging. De vereniging wordt betrokken bij het lopende onderzoek naar eventuele extra voorzieningen.[1] Weer een slachtoffer: "Praktisch iedere otter die Noord-Holland intrekt, wordt doodgereden" - NH Nieuws

Interessant voor jou

Verlagen maximumsnelheid op N246 en op andere provinciale wegen voor de natuur

Lees verder

Uitstel terugbetaling lening Pallas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer