Uitvoering Initi­a­tief­voorstel Bete­ke­ni­seco­nomie


Noord-Holland Impact!

22 januari 2024

De kern van wat betekeniseconomie inhoudt staat letterlijk in het initiatiefvoorstel: “een economie die de brede welvaart versterkt, en geen schade toebrengt aan de ecologie, biodiversiteit en dierenwelzijn”. Het is duidelijk dat het enige tijd, moeite en inzet met zich mee zal brengen om onze economie te transformeren in deze richting, laat daar geen misverstand over bestaan.

Het is echter ook bittere noodzaak om deze transitie door te maken, omdat we alleen op die manier structureel kunnen werken aan de vele uitdagingen die we de komende jaren het hoofd moeten gaan bieden. Een ander uitgangspunt in ons economische denken is noodzakelijk, want betekeniseconomie is volgens bijvoorbeeld de Provincie Noord-Brabant cruciaal voor onder meer het:

  • verbeteren van de zorg;
  • vergroten van arbeidsparticipatie onder kwetsbare groepen;
  • vergroten van sociale cohesie;
  • versnellen van energietransitie;
  • verbeteren van natuur en landschap;
  • duurzaamheid en milieu;
  • verduurzamen van de voedselproductie;
  • organiseren van slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen;
  • en het versnellen van de circulaire economie.

Die circulaire economie is dus slechts een klein deel van betekeniseconomie. Economie en circulaire economie op een hoop vegen, geeft het nog geen betekenis in de geest van dit initiatiefvoorstel. Nu ruim een jaar later de brief over de voortgang ons is toegekomen, vragen wij ons oprecht af of de Provincie Noord-Holland wel een idee heeft waar het initiatiefvoorstel überhaupt over gaat. We hoeven Noord-Brabant natuurlijk niet letterlijk te kopiëren, maar in Noord-Holland lijkt op dit moment geen enige mate van urgentie aanwezig. Dat roet bij mij de vraag op: Is de Provincie wel klaar voor deze stap? En is er wel voldoende kennis aanwezig in de organisatie over wat betekeniseconomie inhoudt?

GS lijkt vooral de noodzakelijke stappen die gezet moeten worden vrij langzaam, met gepaste tegenzin uit te voeren, of soms zelfs gewoon te negeren. Daarnaast gaat het hier om iets dat door PS is besloten, niet een soort: “kijk maar waar je zin en hebt” of “mits het coalitieakkoord het onderschrijft”.

Voorstel 1 heb ik hiermee reeds behandeld, voorstel 2 was ingetrokken, dus dan over voorstel 3: een economie die de omgeving niet schaadt, gaat flink verder dan het niet schaden van de energietransitie en de circulaire economie.

Voorstel 4: Mede afhankelijk van hoe het economisch beleid er deze collegeperiode gaat uitzien? Daar zijn 16 voorstellen voor aangenomen. Probeer die dan tenminste uit te voeren of als opmaat te nemen richting dat beleid.

5: Bedrijven moeten al rapporteren over duurzaamheid in het Jaarverslag. Maar dat is een heel andere rapportage! Het voorstel gaat over een rapportage over maatschappelijke impact. Ook hier rijst dus de vraag of men wel beseft dat betekeniseconomie verder gaat dan duurzaamheidseisen.

6: Doelenboom niet aangepast, want dat staat niet in het coalitieakkoord. Nou en? Het coalitieakkoord gaat toch niet voor een aangenomen PS-besluit?

7: Ook hier geldt: betekeniseconomie gaat veel verder dan circulair.

8: Economie in de Brede Basismonitor is niet aangepast, omdat na de verkiezingen de beleidskaders voor economie nog niet zijn aangepast. Wanneer gaat dit dan gebeuren?

9: Impact elders uitwerken ligt nu bij het CBS, hopelijk gaan die er iets voortvarender mee aan het werk.

10: Onvoldoende data over maatschappelijk verantwoorde en sociale ondernemingen in NH.

OK, maar wat gaan we daaraan doen?

11: ABP: niets mee gedaan. Waarom niet?

12: ABN Amro: niets mee gedaan. Calimero-gedrag. Wij moeten de banken de weg wijzen en niet afwachten.

13. Betrek andere financiers. Ons eerste groene vinkje! Chapeau!

14en 15: Communicatie inzetten. Gebeurt ook, maar we maken ons zoals gezegd wel zorgen of we betekeniseconomie kunnen uitleggen als we het zelf maar moeilijk begrijpen. Voordeel van de twijfel.

16: Toekomststoel is in gang gezet.

Kortom: alleen voor de laatste 4 voorstellen krijgt GS van ons het voordeel van de twijfel. Precies een kwart van de voorstellen! Met zo’n rapport gaan mijn leerlingen niet over, dan gaan ze richting herkansingen. Daarom zou ik dus willen voorstellen dat de indieners schriftelijk op de voortgang per voorstel reageren, en dat GS dan dat nog eens meeneemt richting zo’n herkansing. We zijn er namelijk van overtuigd dat het beter kan en moet!

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciaal Natuurnetwerk PNN

Lees verder

Bijdrage bij motie Stap uit convenant emissiearme stallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer