Bijdrage Provin­ciaal Natuur­netwerk PNN


Daad­kracht nodig voor afronden robuust natuur­netwerk

11 december 2023

Voorzitter,

De PNN wordt al komend jaar geïntegreerd in het PPLG. Op zich juichen we bij de PvdD alles toe wat bijdraagt aan een juiste afweging van natuurwaarden bij ontwikkelingen. Dit biedt ook kansen voor systeemverandering, om een gezonde, groene leefomgeving als uitgangspunt voor welzijn voor alle inwoners te laten zijn. Dit biedt ook kansen bij het maken van keuzes en de inzet van het beschikbare budget. De integratie vinden we goed.

Maar het tempo van de afgelopen jaren ligt zo laag dat er vele kansen gemist zijn en we vinden het lastig om nu vertrouwen te hebben in beloftes op papier. Beloftes die nog steeds niet ingaan op een toekomst voor een gezonde, natuurlijke leefomgeving. Nog 3000 ha te gaan, terwijl afgelopen 4 jaar slechts 900 ha is verworven, de gebiedsprocessen lopen achter en de Ecologische Autoriteit komt voor de N2000 gebiedsdelen met adviezen waaruit blijkt dat er nog veel moet gebeuren om de kwaliteit van wat wel NNN is op te vijzelen.

En dan heb ik het nog niet over de bedreigingen van stikstof en slechte waterkwaliteit. In deze voordracht lijkt het alsof er weinig aan de hand is. Er worden heel wat projecten uitgerold en de meeste zijn zeker nodig, maar zijn ze wel duurzaam als we in het huidige systeem blijven zitten?

Het niet maken van cruciale keuzes en dat blijven vooruitschuiven, duidt niet op urgentie of schrik om de toenemende zorgelijke berichten over de toestand van de natuur. Heeft GS wel aandacht voor de randgebieden, hoeveel projecten richten zich eigenlijk op waterkwaliteit, durft GS beperkingen op te leggen in de natuur, bijvoorbeeld in recreatieve activiteiten, vandaar ook onze moties met de SP van vandaag, richt GS zich wel op kwaliteitsverbetering met de keuzes (denk aan landbouwtransitie) die daarbij horen om de financi├źn op orde te krijgen, en op de nodige versnelling in de gebiedsprocessen, hoe snel worden de Natura2000 beheerplannen aangepast met maatregelen die door de EA zijn geadviseerd?

We zien het nog niet zo terug en vernemen graag hoe en in welke volgorde GS daadkracht wil laten zien. En vragen net als de andere fracties meer betrokkenheid van PS. Zonder echt groen perspectief kunnen we het programma voor PNN niet dragen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Afscheidsspeech Ines Kostic

Lees verder

Uitvoering Initiatiefvoorstel Betekeniseconomie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer