Afdoe­nings­voorstel Econo­misch herstel en duur­zaam­heids­fonds


16 oktober 2023

Na de uitbraak van de Coronapandemie is aan de hand van de motie een economisch herstel en duurzaamheidsfonds opgesteld. Daarvan is het grootste deel vastgelegd in uitvoering en nog 8 miljoen in voorbereiding.

Over verduurzamingsprogramma’s en projecten zijn wij in principe natuurlijk enthousiast. Maar ook hier wil ik wel opmerken dat de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis echt in samenhang moeten worden aangepakt. En als ik dan de Omgevingsvisie 2050 er nog maar eens bijhaal, waarin de ambitie wordt uitgesproken dat alle toekomstige ontwikkelingen zo veel mogelijk natuurinclusief moeten zijn, dan bekruipt me toch weer het gevoel van een gemiste kans.

Ook lijkt het (of ga ik nu op de stoel van de SP zitten), dat mensen met een smalle portemonnee niet naar evenredigheid meeprofiteren, wanneer ik naar de Stand-van-zaken-tabel kijk.

Twee zaken die we dus mee willen geven, hoewel de motie wat ons betreft wel degelijk is afgedaan.

Nog wel een nabrander. Laten we nu niet denken dat deze pandemie een opzichzelfstaand fenomeen was. De veedichtheid in combinatie met de bevolkingsdichtheid maakt ons land kwetsbaar voor toekomstige zoönosen. Laten we het adagium “voorkomen is beter dan genezen” ook hier laten prevaleren. Dan blijven de digitale vergaderingen waar Statenlid Gielen over sprak nieuwe en toekomstige Statenleden ook bespaard.

Interessant voor jou

Voortbestaanszekerheid borgen, ook in MRA Agenda

Lees verder

Vaststellen ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor het windpark Noorder IJ-Plas te Amsterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer