Stand-van-zaken­brief goede­ren­vervoer in Noord-Holland en Besluit­vorming Regionale Uitvoe­rings­agenda Stadslo­gistiek Noord-Holland en Flevoland


9 oktober 2023

Niemand kan tegen het effectiever en efficiënter maken van vervoersbewegingen door hubs, digitalisering en andere middelen zijn. Maar we moeten er wat ons betreft wel voor waken dat die effectiviteitsslag niet gaat dienen om alleen maar meer en meer vervoersbewegingen te kunnen creëren. Het baart ons daarom zorgen dat de uitgangspunten uit de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025, niet actief zijn gebruikt. Juist nu we van de Randstedelijke Rekenkamer te horen hebben gekregen dat we nog een flinke slag te slaan hebben op dit terrein. Want de vraag die we altijd zouden moeten stellen is: zijn al die goederen die vervoerd worden echt noodzakelijk? Als je echt circulair wil zijn wordt en meer hergebruikt en gerepareerd en minder weggegooid en vervangen. Dus effectiviteit graag, maar dan ook op het grotere schaalniveau: minder consumeren is minder vervoersbewegingen.

Daarnaast (dat hoort ook bij stadslogistiek) willen wij opmerken dat het aantal niet schone verkeersbewegingen pas echt significant afneemt als de laatste ruim anderhalve kilometer van de laatste hub tot de plaats van bestemming op een schone wijze (bijvoorbeeld fietsend of lopend) worden afgelegd. Mevrouw Den Boer haalde zojuist ‘The Last Clean Mile’ ook al aan. Anders houdt men vele kriskras autobewegingen die voor een groot deel van de uitstoot of elektriciteitsbehoefte (al naar gelang fossiel of elektrisch).

Wij staan voor:

Interessant voor jou

A-stuk integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2024-2031

Lees verder

Begroting 2024 in Commissie Bestuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer