A-stuk integraal Meer­ja­ren­pro­gramma Infra­structuur (iMPI) 2024-2031


9 oktober 2023

Dank u wel voorzitter,

Ik wil eigenlijk meteen ingaan op de bijdrage van de insprekers, en hun vragen, in iets aangepaste vorm, bij GS neerleggen.

Mevrouw de Jong vroeg aan de commissie waarom het project in de realisatiefase is (mevrouw Bouhlel zojuist ook), terwijl de Raad van State het bestemmingsplan heeft vernietigd. Nu dat antwoord hebben we gekregen bij onze technische vragen: dat komt omdat er in 2015 uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Destijds was de verwachting dat het project in 2016 zou starten en in 2019 gerealiseerd zou zijn. Maar laat ik de vraag dan omvormen : waarom wordt zo’n project niet gedegradeerd als er noodzakelijke bouwstenen richting realisatie wegvallen?

En verder: Is het nou wel zo’n briljant idee om een begroting goed te keuren, waarin gerekend wordt met ramingen uit 2021, terwijl de inflatie de afgelopen jaren het hoogst was sinds de naweeën van de oliecrisis?

Sinds 1975 is het niet voorgekomen dat de inflatie zo hoog was.

Verder zijn we ook wel geschrokken van die tweede subsidiebeschikking van 2,1 miljoen euro. Zou de Gedeputeerde de commissie daarin even mee kunnen nemen?

Ik heb het gevoel dat we niet helemaal scherp hebben hoe dat is gelopen. De accountant van de BUCH gemeenten is toch niet op z’n achterhoofd gevallen

Voorzitter, ik heb een aantal jaar geleden over dit project al in PS gezegd dat Heilloze Wegen over het algemeen tot Bodemloze putten leiden, en het lijkt erop dat dit door de vragen van de inspreker eens te meer bevestigd wordt.

Ja en dan kan ik het toch niet laten om toch maar weer eens te beginnen over de voorgenomen aansluiting A8/A9. Dit onzalige plan waarvoor nog zo’n 1 miljard ergens vandaan moet worden getoverd, lijkt nog steeds niet in de prullenbak te zijn verdwenen (De heer Van der Heiden haalde het ook al aan). Terwijl een plan dat al ruim 60 jaar oud is allang uitgevoerd zou zijn, als het een briljant idee zou zijn. Laten we nou toch eens verstandig worden, en inzetten op OV en fiets voor forensen en eventueel opwaarderen van de N246 langs het Noordzeekanaal voor vrachtverkeer.

Is er dan niets positiefs? Nou ja over het algemeen kunnen andere projecten onze goedkeuring wel verdragen. We zijn zelfs blij met alle maatregelen langs de N-203 tussen Limmen en Uitgeest. Verkeersveiligheid, vergroening en de aantrekkelijkheid van doorfietsroutes staan bij ons hoog in het vaandel, en die lijken hier hand in hand te gaan. Maar ook hier vragen wij ons af of snelheidsverlaging hier ook niet een uitgelezen middel zou zijn om daaraan bij te dragen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Ontwikkelperspectief NZKG

Lees verder

Stand-van-zakenbrief goederenvervoer in Noord-Holland en Besluitvorming Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek Noord-Holland en Flevoland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer