Ontwik­kel­per­spectief NZKG


9 oktober 2023

Geachte voorzitter, dank aan GS voor de antwoorden op onze technische vragen. Op basis van deze antwoorden constateert de Partij voor de Dieren dat dit nog lang geen 90% versie is. Er is nog veel werk te verzetten. Ten eerste zijn de bewoners en bedrijven niet uitgenodigd om hun mening te geven over dit stuk. Terwijl het ook als input wordt gebruikt voor het PPLG en het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel.

 • Zijn GS nog van plan bewoners en bedrijven te betrekken bij dit stuk, en
 • indien het antwoord ja is, op welke manier?

Ten tweede constateert mijn partij dat “het industriële cluster” (h1.1) en “2.1 economische waarden” voorop staan in dit NZKG ontwikkelperspectief, en dat alle andere voornemens in het NZKG hieraan ondergeschikt worden gemaakt. Als die niet zo is,

 • kunnen GS dan aangeven waar andere voornemens voorgaan op het industriële cluster en de economische waarden?

  Ten derde, zelfs de BBB en de VVD zeiden het al, er wordt nogal wat opgehangen aan huidige en toekomstige externe risico’s en hun bijbehorende veiligheidscontouren. Deelt GS de mening van de Partij voor de Dieren

  1. dat het vasthouden aan risicoruimte voor benzine in de nabije toekomst achterhaald is, en zo nee, waarom niet?
  2. En dat het reserveren van risicoruimte voor toekomstige ontwikkelingen voor de muziek uitlopen is, omdat die toekomstige ontwikkelingen nog zeer onzeker zijn?

  Tot slot, alle maatregelen die ten behoeve van landschap en het watersysteem genomen zouden kunnen gaan worden, worden doorgeschoven naar de uitvoeringsagenda.

  • Kan GS aangeven wie betrokken gaan worden bij deze uitvoeringsagenda, en
  • kan GS uitleggen waarom de nu al wel de keuze is gemaakt om nu al “groene ruimte op te offeren” (dit is niet mijn dictum maar komt uit Ontwikkelperspectief NZKG p.75) voor een transformatorstation dan wel energie-infrastructuur terwijl de voornoemde risicocontouren bijkans heilig en als in beton gegoten worden verklaard?

  Interessant voor jou

  Afdoening motie M4-2021 Behoud servicebalies op stations

  Lees verder

  A-stuk integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2024-2031

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer