Stella Pieterson


Beleids­me­de­werker

Stella Pieterson woonde in Vierpolders, Blaricum, Huizen, Eemnes, Hellevoetsluis, Rotterdam, Alkmaar, Hoorn, Winkel, Castricum, Heiloo en Beverwijk. Sinds 2021 woont ze in Zaandam. Daar is Stella raadslid. Daarnaast is ze fractiemedewerker voor Partij voor de Dieren Noord-Holland.

Voor Stella was het 'beschermen van het belang van de kwetsbaarsten tegen het recht van de sterkste' de reden om zich aan te sluiten bij de Partij voor de Dieren. Vooral omdat daarbij uitdrukkelijk ook de niet-menselijke dieren in de morele cirkel zijn opgenomen. Degenen met de macht horen op te komen voor degenen met minder macht. De Partij voor de Dieren is de enige partij die het niet om die macht te doen is, maar om het vertegenwoordigen van al die mensen en andere dieren die zelf die kans niet krijgen. Want:

"Als je gezond en gelukkig kan zijn zonder dieren leed te berokkenen, waarom zou je dat dan niet doen?"

Sociale rechtvaardigheid is voor Stella een van de belangrijkste thema's in het leven en de reden om politiek actief te zijn. Gaandeweg werd het haar steeds duidelijker dat ook het klimaat alles met sociale rechtvaardigheid te maken heeft: met verschillen tussen rijk en arm, met een leefbare toekomst voor de generaties na ons, met het verlies van een veilige leefomgeving voor menselijke dieren in kwetsbare gebieden en omstandigheden en voor niet-menselijke dieren in het algemeen.

"Voor veel mensen in Nederland voelt besparen als een enorme opgave. De klimaatcrisis is voor ons (grote delen van het jaar) nog vrij abstract. Maar als je je realiseert dat 'onze' klimaatcrisis voor mensen elders op de wereld een milieuramp, hongersnood of de dood betekent, dan voel je de noodzaak wel. Het is daarom belangrijk om over de grenzen van onze stad of provincie heen te kijken; ons af te vragen wat de gevolgen van onze keuzes en ons beleid voor andere mensen en dieren dan wij zelf. En om te zorgen dat hun stem gehoord wordt. Daarom:

Representation mattersGerelateerd

Nieuws