Marieke van Aesch


Statenlid

Marieke van Aesch is geboren en woont in Amsterdam.

Na de School voor Journalistiek en een master Culturele Antropologie werkte Marieke als multimediaredacteur en content- en SEO-specialist bij o.m. de Ntr, ministeries en overheidsinstellingen.

“Ik merkte dat ik hier niet echt gelukkig van werd. Want hoeveel beter wordt de wereld hier nu echt van? Dat is dan ook de reden dat ik de politiek in ben gegaan. Wat heb je aan geld als de natuur, dieren, milieu en het klimaat ernstig worden bedreigd? Ik besloot het roer drastisch om te gooien. Ik loop nu stage bij de Statenfractie en studeer Rechtsgeleerdheid, waarbij mijn interesse uitgaat naar dierenrecht, milieurecht en bestuursrecht.”

Door de alsmaar toenemende herinrichting, bouwprojecten en wegaanleg in Noord-Holland, wordt de leefomgeving van dieren en de natuur steeds meer ingeperkt. Met alle gevolgen van dien:

“Bomen zijn het huis van vogels, insecten en dragen bij aan de biodiversiteit. Dieren hebben net als de mens recht op vrijheid en een gezonde leefomgeving. Dat geldt voor alle dieren; dus ook de gehouden dieren in de intensieve veehouderij. Het is onrechtvaardig dat dieren nauwelijks een stem hebben in de besluitvorming, terwijl de beslissingen vaak desastreus zijn voor hun bestaan.”

Portefeuilles:

  • Gezonde leefomgeving & milieu
  • VTH-taken & opdrachtgever omgevingsdiensten
  • Leefbaarheid (voorzieningen, bibliotheken, sport, events, cultuur)

Gerelateerd

Unanieme steun voor voorstel PvdD Groen in Start­no­titie Gezonde leef­om­geving

Met unanieme steun haalde Statenlid Marieke van Aesch in haar maidenspeech de motie groen in Startnotitie Gezonde Leefomgeving binnen. Marieke van Aesch: “Bomen, dieren en natuur zijn altijd al heel belangrijk voor me geweest. Vandaag maak ik gebruik van mijn spreekrecht in dit huis om de natuur, de bomen, en het groen dat zo belangrijk is voor het welzijn van mens en dier, een stem te geven. V...

Bijdragen Moties Nieuws