PvdD voert actie voor de duinen, tegen Duin­pol­derweg


13 maart 2015

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren voerde vandaag actie voor bescherming van de duinen, die bedreigd worden door kolencentrales, asfalt, giftige bollenteelt en gasboringen. Onderdeel van de campagne was een actie samen met provinciale lijsttrekker Bram van Liere in Vogelenzang, Noord-Holland. Daar wordt het duinnatuurgebied bedreigd door de aanleg van de Duinpolderweg met zijn asfalt en CO2-uitstoot.

Duinen zijn kwetsbaar

Onder het motto “De duinen beschermen jou, bescherm jij de duinen?” zet de Partij voor de Dieren de schijnwerpers op het belang van goede bescherming van de unieke duinnatuur in de kustprovincies. Veel plannen die in Provinciale Staten en de landelijke politiek worden gemaakt, zoals kolencentrales, aanleg van wegen en het toestaan van gevaarlijke gifstoffen in de landbouw, zijn funest voor kwetsbaar duin langs de Hollandse kust. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand voerde op vrijdag een drietal acties om kiezers op te roepen de duinen te laten meewegen bij hun stem op 18 maart.

Duinpolderweg

Na een aftrap in Zuid-Holland toog Esther Ouwehand naar Vogelenzang, Noord-Holland. Zij voerde hier samen met provinciale lijsttrekker Bram van Liere actie tegen de komst van de Duinpolderweg. Deze autoweg dreigt aangelegd te worden dwars door een rustig foerageergebied en belangrijke broedgebied, met een hoge nestdichtheid, waar inmiddels 93 verschillende vogelsoorten gespot zijn. Bram van Liere: “De Duinpolderweg zorgt voor extra stikstof in de duinen, die nu al overbelast zijn. Die aantasting is onacceptabel.” De Partij voor de Dieren hekelt het feit dat van het totale budget van de provincie Noord-Holland maar liefst 40% wordt besteed aan asfalt. De partij strijdt voor een provincie die investeert in natuur, in plaats van meer asfalt.

Asfaltverslaving

Esther Ouwehand: “De asfaltverslaving loopt de spuigaten uit. De natuur is hier de grote verliezer en in dit geval zijn dat de prachtige duinen die Nederland beschermen tegen de zee. De kiezer heeft op 18 maart een machtig wapen om de duinen te beschermen tegen het korte termijndenken en het asfalt-automatisme van de gevestigde politiek!”

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand en Bram van Liere lijsttrekker en huidig Statenlid Noord-Holland zijn tegen de aanleg Duinpolderweg en voor de bescherming van de duinen. ​

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vreest stuwmeer megastallen

De Partij voor de Dieren Noord-Holland voerde vandaag op het Beursplein in Amsterdam actie tegen de komst van nieuwe megastal...

Lees verder

PvdD voert actie voor de duinen, tegen landbouwgif

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren voerde vandaag actie voor de duinen, die bedreigd worden door ko...

Lees verder