Partij voor de Dieren vreest stuwmeer mega­stallen


13 maart 2015

De Partij voor de Dieren Noord-Holland voerde vandaag op het Beursplein in Amsterdam actie tegen de komst van nieuwe megastallen. De plaats van de actie op het Beursplein, naast het beeld van de stier, is symbolisch gekozen: economische belangen wegen nog altijd zwaarder dan waarden als dierenwelzijn, volksgezondheid en de bescherming van natuur en milieu. De partij stelde vandaag in Noord-Holland ook Statenvragen over de op stapel staande uitbreidingen van bestaande bedrijven naar nieuwe megastallen. Kandidaat Statenlid Lammert van Raan, nummer 2 op de lijst, is bij de actie aanwezig.

Een levensgrote nep-koe stond vanmorgen ‘uitgemolken’ op het plein voor de Amsterdamse handelsbeurs. Om passanten te betrekken bij de actie op het Damrak werd hen gevraagd of ze kozen om koeien verder uit te melken of dat ze zich wilde aansluiten bij het groeiend verzet tegen megastallen. Leden van de Partij voor de Dieren knoopte gesprekken aan en hielden mensen voor dat een provincie zonder megastallen begint in het stemhokje op 18 maart. Naast de actie-koe stond een bord met kentallen. De opsomming van de kengetallen wees het publiek er op dat de vergaande schaalvergroting en intensivering van de sector ook gevolgen heeft voor het welzijn van elke individuele melkkoe. Zo is de melkproductie per koe per jaar toegenomen van 3.3.00 in de jaren vijftig tot momenteel 8.000 liter met uitschieters naar 12.000 liter. Deze hoge melkproductie per Nederlandse koe eist zijn tol: na gemiddeld drie top-productiejaren wordt de koe naar de slachterij afgevoerd.

Afschaffing Europees melkquotum

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen voor het welzijn van de koeien. Veel nieuwe megastallen in Noord-Holland zijn melkveebedrijven. De uitbreidingen zijn een gevolg van het afschaffen van het Europees melkquotum per 1 april 2015. Nieuwe grote stallen verrijzen in het landschap en de koe verdwijnt uit de wei. De verwachting is dat door schaalvergroting en intensivering deze trend verder zal toenemen. Een aantal voorbeelden illustreren de trend: een bedrijf in het Noord-Hollandse Winkel wil uitbreiden naar een megastal met 745 melkkoeien en meer dan 100 jongvee. In Aartswoud zijn plannen voor uitbreiding naar 304 melkkoeien en 205 jongvee en een bedrijf in Middenmeer wil 434 melkkoeien en 270 jongvee gaan houden. En dat lijkt met het grote aantal aanvragen voor Natuurbeschermingswetvergunningen voor de boeg, nog maar het topje van de ijsberg.

Burgerinitiatief

Ondanks massaal protest tegen megastallen, een Noord-Hollands burgerinitiatief van de Dierenbescherming en Milieudefensie die in enkele weken tijd 25.000 handtekeningen vergaarde, hield de provincie geen megastal tegen. Het eerste deel van het vermoedelijk grootste vleeskuikenbedrijf van Nederland, de steen des aanstoot van het burgerinitiatief, werd zelfs door de provincie mogelijk gemaakt. Megastallen zijn een bedreiging voor de volksgezondheid en de leefomgeving van omwonenden. Uitbreidingen van (agrarische) activiteiten die schade kunnen veroorzaken aan de natuur, zijn vergunningplichtig. Met een stuwmeer aan verwachte aanvragen bij de provincie voor Natuurbeschermingswetvergunningen, betekent dat er nog lang geen einde is aan de groei van het aantal megastallen in Noord-Holland.

Van Raan: “De Partij voor de Dieren wil een gezonde landbouw waar het welzijn van dieren voorop staat. Voor dieren in de bio-industrie is het elke dag vrijdag de 13e.