Partij voor de Dieren wil stop inge­bruikname gasopslag


12 maart 2015

De Partij voor de Dieren heeft vandaag opheldering gevraagd over de veiligheid rond de gasopslag Bergermeer. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde onlangs dat tot 2013 onvoldoende rekening werd gehouden met de veiligheid bij de gaswinning in Groningen. De aanbevelingen en conclusies van dit rapport lijken ook op te gaan voor de gasopslag bij het Noord-Hollandse Bergen. De Partij voor de Dieren vindt dat niet dezelfde fouten gemaakt moet worden als in Groningen en dat daarom de volledige ingebruikname van de gasopslag bij Alkmaar, de grootste van Europa, van de baan moet.

De Partij voor de Dieren maakt zich al langer zorgen over de veiligheid van de gasopslag Bergermeer. Fabian Zoon: “Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid versterkt onze zorgen alleen maar. Zijn de risico’s van de gasopslag wel zo klein als destijds werd gepresenteerd? Het gevaar van aardbevingen is bij dit plan niet uit te sluiten.” De Onderzoeksraad concludeerde dat bij de besluitvorming over de winning van het aardgas uit Groningen niet zorgvuldig is omgegaan met de veiligheid van de inwoners in relatie tot aardbevingen. Risico’s voor inwoners werden niet onderkend. De bij de gaswinning betrokken partijen beschouwden de risico’s vooral materieel, als schade die vergoed kan worden. Het veiligheidsrisico voor bewoners achtten zij verwaarloosbaar. Deze situatie lijkt nu ook toepasbaar op het plan voor de gasopslag in Bergermeer. De burgemeester van Bergen heeft destijds om een nader onderzoek gevraagd, maar hier is niets van terecht gekomen.De Partij voor de Dieren wil dat de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden toegepast op de situatie in de Bergermeer.

Grootste gasopslag van Europa

TAQA realiseert op dit moment vlakbij Alkmaar de grootste gasopslag van Europa. De Partij voor de Dieren is van mening dat het voorzorgsprincipe moet worden toegepast. De veiligheid van omwonenden moet voorop staan en er moet dus geen gaswinning of opslag plaatsvinden als de risico’s onvoldoende duidelijk zijn. De Partij voor de Dieren wil een nieuw advies van StodM over de veiligheid rond de gasopslag. In elk geval wil de Partij voor de Dieren de huidige bewijslast zoals die voor de inwoners van Groningen geldt, omdraaien. Mocht er in de toekomst schade ontstaan aan woningen en andere gebouwen door aardbevingen dan moeten de herstelkosten snel worden uitbetaald. Nu is het zo dat de gedupeerden moeten aantonen dat de aardbeving door de gasopslag is veroorzaakt. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat mensen jarenlang in juridische procedures zitten en wil dat de bewijslast dat de aardbeving niet door TAQA is veroorzaakt, juist bij TAQA ligt. Dat scheelt de gedupeerden in de omgeving van de gasopslag Bergermeer in elk geval een ongelijke juridische strijd.

De Partij voor de Dieren heeft vandaag statenvragen ingediend. Lees deze hier

Gerelateerd nieuws

Opinie: Dieren afknallen met PvdA en D66

Gepubliceerd in Het Parool, 9 maart 2015 Mogen jagers konijnen, hazen, fazanten, wilde eenden en houtduiven louter voor de l...

Lees verder

Partij voor de Dieren vreest stuwmeer megastallen

De Partij voor de Dieren Noord-Holland voerde vandaag op het Beursplein in Amsterdam actie tegen de komst van nieuwe megastal...

Lees verder