Opinie: Dieren afknallen met PvdA en D66


9 maart 2015

Gepubliceerd in Het Parool, 9 maart 2015

Mogen jagers konijnen, hazen, fazanten, wilde eenden en houtduiven louter voor de lol doodschieten in stiltegebieden in Noord-Holland? Die vraag lag afgelopen weken voor in Provinciale Staten naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren, ingediend door SP, D66 en PvdA en met toegezegde steun door GroenLinks en de PVV. Een gelopen race, zo leek het, omdat de PvdA en D66 ook landelijk al jaren een verbod op de hobbyjacht bepleiten en de sociaal democraten ook in de laatste editie van de dierenkieswijzer beloven“De PvdA is tegen de vrije jacht op konijnen, kraaien en vossen. Jacht is alleen toegestaan in het geval van schadebestrijding. Niet omdat mensen het leuk vinden om dieren af te schieten.” En D66 belooft haar kiezers: “D66 is voor het afschaffen van plezierjacht. Ten aanzien van schadebestrijding en beheer moet het doden van dieren alleen mogelijk zijn indien diervriendelijkere methoden echt niet werken.”

De PvdA en D66 zijn dus een veelbelovende partijen als het gaat om het beschermen van in het wild levende dieren tegen de jagers die ze willen doden. Maar het probleem is: ze komen telkens van die beloftes terug.

Tijdens de discussie over een plezierjachtverbod in de 39 stiltegebieden die aangewezen in Noord Holland besloten PvdA en D66: geen (onnodig) geknal in stiltegebieden.

Lijkt een helder uitgangspunt, maar toch maakt de PvdA met D66 in het zicht van de verkiezingen een reuzenzwaai. De PvdA besluit zich te verschansen achter de nieuwe Wet Natuurbescherming die over enkele maanden behandeld wordt in de Tweede Kamer. D66 verschuilt zich achter “juridische adviezen”. Als de wet natuurbescherming wordt aangenomen wordt de provincie verantwoordelijk voor alle natuurbescherming binnen haar grenzen en daarmee alle verantwoordelijkheid om zaken op het gebied van de jacht te regelen. Niet dat dat iets te maken heeft met het huidige voorstel over een plezierjachtverbod in stiltegebieden, maar toch verschuilt de PvdA zich erachter. Dit schreef kandidaat Nico Papineau Salm afgelopen week: “het lijkt de PvdA verstandig om deze wet af te wachten en dan te bekijken hoe we de jacht in Noord-Holland zo kunnen regelen dat noch de jagers, noch de agrariërs, noch de stiltegebieden daar de dupe van worden. Voorlopig gaat het jachtverbod daarom wat ons betreft even de ijskast in”.

De kool en de geit sparen. Er is geen enkele reden om juist in stiltegebieden te aarzelen over een verbod op elke vorm van niet-noodzakelijke jacht, maar de PvdA durft het desondanks niet aan. Daardoor kunnen jagers, in weerwil van de verkiezingsbeloften van de PvdA en D66 gewoon doorgaan met het knallen op weerloze dieren in stiltegebieden, zonder dat daar enige objectief vastgestelde noodzaak of vergunning voor hoeft te zijn.

Het is zoals in 2012 toen de PvdA vroeg Samsom te stemmen om “het rechtse rotbeleid” van Mark Rutte uit het torentje te houden. Nog geen week later gingen Samsom en Rutte in gesprek om samen een kabinet te vormen. Op dit moment stemmen volgens onderzoek van het Montesqieu Instituut PvdA en VVD in 88% van de gevallen hetzelfde in de Tweede kamer en steunt D66 maar liefst 93% van alle wetsvoorstellen van de regering.

Er is alle reden de valse beloften van partijen als de PvdA en D66 niet langer te geloven.

Wie wil dat verkiezingsbeloften waargemaakt worden zal partijen niet op hun beloften, maar op hun daden moeten beoordelen.

Er is geen partij die minder kabinetsvoorstellen steunt en meer voorstellen doet om dieren bescherming te bieden als de Partij voor de Dieren. Politici die hun beloftes niet waarmaken, zouden stevig afgestraft moeten worden. Strategisch stemmen gaat niet over wie de grootste wordt in de Provincie en de Eerste kamer, maar wie z’n beloften nakomt.

Bram van Liere, lid Provinciale Staten Noord-Holland Partij voor de Dieren

Niko Koffeman, lid Eerste Kamer Partij voor de Dieren