PvdD voert actie voor de duinen, tegen land­bouwgif


13 maart 2015

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren voerde vandaag actie voor de duinen, die bedreigd worden door kolencentrales, asfalt, giftige bollenteelt en gasboringen. Voor de laatste actie ging Ouwehand samen met provinciale lijsttrekker Noord-Holland Bram van Liere naar Heemskerk. Daar wordt het duinnatuurgebied bedreigd door het grootschalige gifgebruik in de bollenteelt.

Onder het motto “De duinen beschermen jou, bescherm jij de duinen?” zet de Partij voor de Dieren de schijnwerpers op het belang van goede bescherming van de unieke duinnatuur in de kustprovincies. Veel plannen die in Provinciale Staten en de landelijke politiek worden gemaakt, zoals kolencentrales, aanleg van wegen en het toestaan van gevaarlijke gifstoffen in de landbouw, zijn funest voor kwetsbaar duin langs de Hollandse kust. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand voerde op vrijdag een drietal acties om kiezers op te roepen de duinen te laten meewegen bij hun stem op 18 maart.

Meldpunt Gifklikker

Na acties voor de duinen in Westvoorne en Vogelenzang zette Ouwehand samen met provinciale lijsttrekker Bram van Liere de schijnwerpers op Heemskerk. Hier lijdt de waardevolle duinnatuur ernstig onder het zware landbouwgif dat op de aangrenzende bollenvelden wordt gespoten. Met meldpunt Gifklikker voert Ouwehand al een aantal jaren actie tegen de natuurschade, milieuvervuiling, gezondheidsrisico’s en bijensterfte die het gevolg zijn van het grootschalige gebruik van gif in de Nederlandse landbouw.

Noord-Holland gifvrij stemmen

Esther Ouwehand: “Ons kleine landje staat in de top 3 van landen met het hoogste gifgebruik per hectare. De natuur en biodiversiteit zijn hier de grote verliezer en in dit geval zijn dat de prachtige duinen die Nederland beschermen tegen de zee. De kiezer heeft op 18 maart een machtig wapen om de duinen te beschermen tegen het korte termijn belang van economisch gewin!”

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand en Bram van Liere lijsttrekker en huidig Statenlid Noord-Holland slaan op 13 maart 2015 protestbord in de grond bij de Duinen in Heemskerk: het grootschalig gebruik van landbouwgif in de bollenteelt is een gevaar voor natuur, milieu, dier en mens vindt de Partij voor de Dieren.