Noodhulp voor wildopvang in Kop van Noord-Holland


Rondvraag voor Gede­pu­teerde Zaal (Dieren­welzijn)

Indiendatum: 5 sep. 2022

Opvangcentra voor in het wild levende dieren in nood verrichten een belangrijke maatschappelijke taak en werken regionaal, over gemeentegrenzen heen. In tot de zorg voor is er tot nu toe financieel vaak niets voor de dieren in de Nederlandse natuur. Veel wildopvangcentra kunnen daardoor maar nauwelijks het hoofd boven water houden. De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) adviseert overheden in haar laatste rapport daarom om hun verantwoordelijkheid te nemen en de opvangcentra structureel te helpen.

Gelukkig heeft Provincie Noord-Holland sinds 2019 stappen genomen om wat hulp te bieden. Maar een goede, provinciedekkende opvang staat nog onder druk. Dat is onlangs verergerd door de sluiting van Vogelasiel De Paddestoel in Den Helder, een van de enige twee wildopvangcentra in de regio Kop van Noord-Holland. Het gebouw van De Paddestoel was al een tijdje in een slechte staat, maar is nu na flinke schade aan het dak, echt gesloten. Daarmee moet een groot deel van de dieren naar de enige andere opvang in de regio, De Bonte Piet in Midwoud (op 45 minuten rijden van Den Helder). Alle wilde dieren uit de Kop van Noord-Holland die in nood zijn zullen dus voortaan naar Wildopvang De Bonte Piet moeten worden gebracht.

Dat betekent dus veel extra druk op niet alleen de regionale dierenambulance die ver zou moeten rijden, maar ook Wildopvang De Bonte Piet die het al niet makkelijk had. Het voeden en verzorgen van extra dieren kost geld. Noord-Holland heeft sinds 2019 nog zeker 100.000 euro op de plank staan voor wildopvang. Maar dat geld staat lang te wachten om aan een externe deskundige te worden besteed als er een landelijk akkoord is over de nieuwe aangepaste beleidsregels voor de wildopvangcentra. De opvangcentra en Stichting DierenLot hebben erop gewezen dat dit geld gezien de situatie nu beter anders kan worden besteed.

Nu de opvang in regio Kop van Noord-Holland door het wegvallen van De Paddestoel onder extreme druk komt te staan, is het verstandig als de provincie een deel van die 100.000 euro gebruikt om in ieder geval De Bonte Piet te helpen en te kijken of ook de regionale dierenambulance een steuntje in de rug kan krijgen. Er is veel steun in de regio voor de wildopvang. Burgers maken zich grote zorgen en willen actie van overheden. Ook de lokale politiek in Den Helder heeft de wildopvang omarmd en er ligt nu een uitgewerkt plan voor een nieuw gebouw, met financiële dekking. Het enige wat daar nog ontbreekt is een goed gesprek tussen de provincie en de gemeente over de provinciale kaders.

1. Is Gedeputeerde Zaal bereid om te kijken of ze een deel van het provinciale budget voor wildopvang kan vrijmaken voor noodhulp aan de wildopvang in de Kop van Noord-Holland, met name De Bonte Piet?

2. De laatste jaren is er in Den Helder hard gewerkt om de wildopvanglocatie van De Paddenstoel (Natura2000 gebied) op te heffen en de wildopvang onder te brengen in een nieuw gebouw. Het plan voor nieuwbouw is zorgvuldig uitgewerkt en vastgelegd tussen gemeente Den Helder en het natuur- en milieueducatieve centrum De Helderse Vallei, die op korte afstand van het huidige vogelasiel De Paddestoel een volwaardig natuurinclusief wildopvangcentrum zullen realiseren. Daarmee zal veel van de druk op de wildopvang in de Kop van Noord-Holland worden verlicht. De realisatie van de bouw van het centrum is echter vertraagd door bureaucratische processen, een worsteling met interpretatie en toepassing van provinciale regels over NNN. Er ligt in ieder geval een positieve natuurtoets. Ons bereiken signalen dat er vanuit de gemeente behoefte is aan een provincie die meedenkt en meewerkt aan het zo spoedig mogelijk realiseren van een oplossing zodat ook de noodhulp niet langer nodig is.

Is de gedeputeerde bereid om (eventueel samen met gedeputeerde Natuur) in gesprek te gaan met de gemeente om te kijken wat nodig en mogelijk is om de verhuisplannen snel te realiseren?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over de uitgangspunten beschouwing bij de nieuwe dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Lees verder

Vragen over de uitspraak van de Raad van State over onzekerheid emissiearme stallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer