Amen­dement MRA: Economie gericht op welzijn van alle inwoners, binnen ecolo­gische grenzen


PvdD, CU, SP

13 november 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 november 2023, ter behandeling van Nieuwe MRA Agenda 2024-2028 (VD-55);

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

de zinssnede in de antwoordbrief:

“Tegen de achtergrond van problemen die in politiek Den Haag en in Europa hoog op de agenda staan, kunnen sommige Statenfracties zich voorstellen dat de inhoudelijke scope van de MRA-samenwerking wat wordt verbreed, waarbij het begrip ‘brede welvaart’ een richtsnoer zou kunnen zijn.”

te vervangen door:

“Tegen de achtergrond van problemen die in politiek Den Haag en in Europa hoog op de agenda staan, kunnen sommige Statenfracties zich voorstellen dat de inhoudelijke scope van de MRA-samenwerking wat wordt verbreed, waarbij het begrip ‘brede welvaart’ een richtsnoer wordt. Het uitgangspunt zou niet economische groei moeten zijn, maar het welzijn van alle inwoners, waarbij geen schade wordt aangericht aan de ecologie en biodiversiteit. Noord-Holland vindt het belangrijk dat in de nieuwe MRA Agenda expliciet wordt gemaakt welke keuzes worden gemaakt in het kader van brede welvaart (hier & nu, later en elders).

Toelichting

Juist omdat we met een natuur- en klimaatcrisis en zelfs met een mogelijke watercrisis te maken hebben, is een versnelde transitie naar een brede welvaart-economie binnen de ecologische draagkracht van groot belang. Dat is ook in lijn met de provinciale ambities met betrekking tot brede welvaart, natuur en klimaat. En in lijn met het aangenomen initiatiefvoorstel Noord-Holland Impact van ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. Onze provinciale Uitvoeringsagenda Economie stelt bijvoorbeeld: “Een economie die de brede welvaart versterkt, brengt ook geen schade toe aan de ecologie, biodiversiteit en dierenwelzijn.” En in de Actieagenda Circulaire Economie: “Voor een volledig circulaire economie is een systeemverandering nodig: een verandering van het hele economische systeem.” Het belang hiervan is ook eerder per aangenomen amendement meegegeven aan de MRA.

Bovendien heeft prof.dr. H. de Groot voor de MRA meerdere keren aangegeven dat het nu goed gaat met ons, maar ten koste van toekomstige generaties en generaties elders.
[1] Dat de Brede Welvaart (dat gaat over hier en nu, maar ook over elders en later) meegewogen moet worden in de plannen en activiteiten en daarom scherpe keuzes gemaakt moeten worden: “Als je meer van het een wilt, moet je accepteren dat je minder van het ander kunt doen.”[2]

Ons amendement brengt de brief dus meer in de geest van onze gezamenlijke ambities en uitdagingen, voor de huidige en toekomstige generaties.


Ines Kostić

Partij voor de Dieren


[1] Presentatie 12 september 2023: https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2023/09/Presentatie-verdiepingssessie-State-of-the-Region-12-september-2023.pdf; eerdere verdiepingsbijeenkomst van de Economische Verkenningen MRA: https://openresearch.amsterdam/nl/page/91708/economische-ontwikkelingen-en-brede-welvaart---video-s

[2] Presentatie 12 september 2023: https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2023/09/Presentatie-verdiepingssessie-State-of-the-Region-12-september-2023.pdf; eerdere verdiepingsbijeenkomst van de Economische Verkenningen MRA: https://openresearch.amsterdam/nl/page/91708/economische-ontwikkelingen-en-brede-welvaart---video-s


Status

Aangenomen

Voor

50Plus, Volt, CDA, CU, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

BBB, FvD, JA21, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Rekening bij de vervuilers leggen

Lees verder

Motie Kooksgasfabrieken Tata Steel: naleving voorschriften afdwingen i.p.v. ‘bevorderen’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer