Amen­dement Rekening bij de vervuilers leggen


PvdD, SP

13 november 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 november 2023, ter behandeling van Nieuwe MRA Agenda 2024-2028 (VD-55);

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

de zinssnede in de antwoordbrief:

“We streven naar een goede balans tussen wonen, werken en gezondheid en gaan bedrijven ondersteunen om de transitie naar meer duurzame en schone productieprocessen te kunnen

maken.”

te vervangen door:

“We streven naar een goede balans tussen wonen, werken en gezondheid en gaan bedrijven ondersteunen om de transitie naar meer duurzame en schone productieprocessen te kunnen

maken. De rekening voor de verduurzaming moet zoveel mogelijk bij de vervuilers terechtkomen en niet bij burgers die het niet breed hebben.”

Toelichting

De meeste kosten van de klimaat- en natuurcrisis worden nu al gedragen door de maatschappij en gewone burgers, voornamelijk met een laag en middeninkomen. Dat is niet eerlijk en het werkt ook draagvlak tegen. Het is daarom goed om als uitgangspunt te nemen dat de rekening zoveel mogelijk bij vervuilende bedrijven zelf terechtkomt, in plaats van bij de al kwetsbare burgers.Ines Kostić

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement MRA: Betaalbaar en groen wonen

Lees verder

Amendement MRA: Economie gericht op welzijn van alle inwoners, binnen ecologische grenzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer