Amen­dement MRA: Betaalbaar en groen wonen


PvdD, SP, VOLT

13 november 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 november 2023, ter behandeling van Nieuwe MRA Agenda 2024-2028 (VD-55);

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit toe te voegen dat daarbij de zinssnede in de antwoordbrief:

Deze partijen vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil, een passende woning kan vinden in Noord-Holland.”

wordt vervangen door:

Deze partijen vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil, zoveel mogelijk een passende, betaalbare, natuurinclusieve en duurzame woning kan vinden in Noord-Holland.”

Toelichting

We weten uit wetenschap dat we nu hard moeren werken aan betaalbaar, natuurinclusief en klimaatneutraal (of klimaatpositief) wonen. Dat is ook in lijn met onze Omgevingsvisie en verschillende groene ambities. Dat brengt uiteindelijk meer op. Als we dit nu niet goed doen, dan zijn de kosten voor de samenleving straks alleen maar hoger.

Ines Kostić Remine Alberts Maik de Weerdt

Partij voor de Dieren SP Volt


Status

Ingediend

Voor

Tegen