Staten­fractie PvdD Noord-Holland geeft dappere boeren een podium


17 november 2023

PvdD NH organiseerde op 17 november de inspiratieavond “De boer van de toekomst is er al”. De partij nodigde boeren uit die laten zien hoe het wel kan: omzien naar de natuur en het milieu én een goede boterham verdienen. Boeren die ons voedsel verbouwen, maar ook boeren die materiaal voor onze huizen telen.

Statenlid Ines Kostic: “Ons voedselsysteem loopt vast. Denk aan stikstof, waterkwaliteit, klimaat, natuur en dierenwelzijn. Boeren voelen zich bovendien kop van jut, terwijl ook zij vastzitten in een systeem dat voor niemand meer werkt. Gelukkig is er een hoopvol verhaal te vertellen. Nederlandse boeren zijn innovatief en creatief en veel dappere koplopers laten op hun manier al zien dat het anders kan. Deze pioniers krijgen van ons een podium. Ze komen vertellen over de keuzes die ze hebben gemaakt, de obstakels die ze tegenkomen en de lessen die burgers, politici en bestuurders kunnen leren. En misschien wel het belangrijkste, ze laten zien dat het kán: met toekomstbestendig boeren een goede boterham verdienen.”

Loraine Westerneng is één van die boeren. Zij teelt succesvol vezelhennep. Dit product kan worden toegepast als bouwmateriaal. Daarnaast zet zij zich in om het gebruik van natuurlijke grondstoffen in de bouw verder op te schalen.

Een ander praktijkvoorbeeld is Jan Schrijver. Hij biologisch-dynamisch akkerbouwer en tuinbouwer op grote schaal. Al op de middelbare tuinbouwschool raakte hij in conflict met zichzelf of je wel of niet chemische bestrijdingsmiddelen moest gebruiken in de land- en tuinbouw.

Ook Barbara Bolt kwam spreken. Zij is oprichter van 'De Groenteclub' in Bussum. De Groenteclub is een consumentencollectief dat samenwerkt met een boerencollectief (Bioromeo). Een groep consumenten koopt direct biologische producten bij verschillende boeren en haalt zo de tussenhandel uit de keten. Zo kunnen consumenten betaalbaar biologisch voedsel kopen en ontvangen boeren een mooie prijs voor hun producten. Een win-win dus.

Tom Kools ging vanuit zijn kennis over transitiekunde in op waar we staan in de voedseltransitie, hoe dat verdienmodel van de boer eruit kan zien en welke stappen daar nú nodig zijn vanuit de politiek.

Jeroen Willemsen sprak over de transitie van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten. Volgens hem is eiwitteelt een goede business. De goede verdienmodellen voor boeren zijn nu al zichtbaar, en hoe meer bedrijven en investeringen, des te succesvoller de transitie gaat worden.

Kostic: “De boer van de toekomst is er al, maar wordt nu nog tegengewerkt door het huidige systeem dat door de overheid is opgebouwd en nog steeds wordt gesubsidieerd. Dat moeten we veranderen. Groen boeren moet weer lonen en de grote vervuilers van de agro-industrie moeten betalen.”

Op deze webpagina is het symposium binnenkort terug te zien, evenals de presentaties van de sprekers en een opname per spreker en van het panelgesprek. In januari volgt een verslag van deze mooie bijeenkomst.

Vervolg
De Statenfractie gaat hier ook een vervolg op geven. Want de transitie maar een natuurinclusieve landbouw is noodzakelijk om de opgaven in het landelijk gebied te halen. Denk aan de water-, natuur-, klimaat- en dierenwelzijnsdoelen. En de inspiratie uit deze avond helpt daarin. Wordt vervolgd dus.


Gerelateerd nieuws

Klimaatpersconferentie Statenfractie Partij voor de Dieren

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland hield op maandag 6 november een persconferentie onder de titel: ...

Lees verder

Partij voor de Dieren: ‘provincie, trek opdracht doden wasbeerhonden in’

De Partij voor de Dieren heeft de provincie gevraagd om de opdracht die zij aan jagers gaf om alle wasbeerhonden in de prov...

Lees verder