Op Nationale Kraan­wa­terdag vraagt Partij voor de Dieren extra inzet om water­kwa­liteit te beschermen


27 september 2023

De Partij voor de Dieren stelt op Nationale Kraanwaterdag vragen aan het college in 16 waterschappen en in vier provincies, waaronder Noord-Holland, over de zorgwekkende toestand van de waterkwaliteit en het gevaar voor ons drinkwater. Geen van de wateren in Noord-Holland voldoet nog aan de Europese afspraken over waterkwaliteit.

Het gaat slecht met de waterkwaliteit in Nederland en specifiek Noord-Holland. Als we zo doorgaan halen we de Europese afspraken (Kaderrichtlijn Water) niet en komt ons drinkwater in gevaar. Dit kan leiden tot veel rechtszaken en boetes voor de provincie. Op Nationale Kraanwaterdag, die dit jaar valt op 27 september, vraagt de Partij voor de Dieren daarom in o.a. provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse waterschappen om actie.

"Het is beschamend om te zien hoe zelfs groene partijen in de provincie het probleem rondom waterkwaliteit niet serieus nemen. Water is van levensbelang voor ons allemaal. De provincie en waterschappen in Noord-Holland moeten nu grote stappen gaan nemen, willen ze nog rechtszaken voorkomen", aldus Ines Kostić, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Noord-Holland. "Juist op Nationale Kraanwaterdag willen we benadrukken hoe belangrijk het is om onze waterbronnen te koesteren en ervoor te zorgen dat ons kraanwater veilig en schoon is voor alle Nederlanders."


Doel

Met de recente zorgen over de waterkwaliteit in Nederland, inclusief rapporten over verontreinigde rivieren en de effecten van intensieve landbouwpraktijken, acht de Partij het noodzakelijk om deze kwesties aan te kaarten. Het doel van de schriftelijke vragen is om duidelijkheid te verkrijgen over de huidige inspanningen van de waterschappen en de provincie om de waterkwaliteit te verbeteren en te voldoen aan Europese richtlijnen. Geen van de wateren in de provincie nog aan de Europese waterdoelen (Kaderrichtlijn Water - KRW), terwijl we daarvoor ruim 20 jaar de tijd hebben gehad en in 2027 de laatste deadline is. Ook zal worden onderzocht hoe de aanbevelingen van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) met betrekking tot de Europese afspraken worden geïmplementeerd.

De Partij voor de Dieren roept op tot transparantie en verantwoording van de provincie en de waterschappen in hun inspanningen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het is van cruciaal belang dat de Nederlandse bevolking erop kan vertrouwen er voldoende schoon water is, en dat ons milieu wordt beschermd voor toekomstige generaties.

Oplossingen

Partij voor de Dieren Noord-Holland organiseerde in 2022 al samen met GroenLinks en D66 het Inspiratiesymposium “Water doet leven!”. Hiermee wilde de fractie andere partijen (in en buiten Noord-Holland) inspireren om zich volop in te zetten om de waterkwaliteit in Noord-Holland te verbeteren. Tijdens het symposium spraken ondernemers, boeren, wetenschappers en juristen over de mogelijke oplossingen. Het hele symposium is terug te kijken op het YouTube kanaal van Partij voor de Dieren Noord-Holland.

Gerelateerd nieuws

Overwinning voor mens en dier! Geen nieuwe geitenhouderij

Een nieuwe geitenhouderij met 1.800 geiten en 200 lammeren in Enkhuizen kan niet doorgaan. De Raad van State besliste dat het...

Lees verder

Partij voor de Dieren komt in spoeddebat Tata Steel met meerdere voorstellen om vervuiling écht aan te pakken

Haarlem, 2 oktober 2023 - Naar aanleiding van de conclusie van het RIVM dat de uitstoot van staalfabriek Tata Steel omwonende...

Lees verder