Motie Dieren­welzijn bij spon­soring serieus nemen


PvdD, SP

11 december 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 december 2023, ter bespreking van motie vreemd aan de orde van dag;

constaterende dat:

  • Provinciale Staten via de motie dierenwelzijn hebben uitgesproken dat dierenwelzijn mee moet worden gewogen in het provinciaal beleid voor sponsoring van evenementen;
  • de provincie op dit moment echter alleen nog uitgaat van de informatie van de gesponsorde (of te sponsoren) organisaties/evenementen;
  • dierenwelzijn volgens wetenschap meer is dan alleen goede verzorging, maar ook gaat over bijvoorbeeld de vrijheid om soorteigengedrag te kunnen vertonen, vrijheid van dwang en vrijheid van fysieke ingrepen die ten koste gaan van dierenwelzijn. Dit in lijn met adviezen van o.a. Caring Vets en de Raad voor Dieraangelegenheden; [1][2]
  • in het coalitieakkoord staat dat dierenwelzijn belangrijk is en dat de coalitie aandacht houdt voor dierenwelzijn als belangrijke waarde in handelen en beleid. De provincie dit heel concreet kan laten zien bij Evenementensponsoring;

overwegende dat:

  • de provincie evenementen sponsorde waarbij niet alleen een zwaar bedreigd diersoort werd verkocht, maar ook het doorfokken van dieren op kenmerken die niet goed zijn voor dierenwelzijn wordt gepromoot. Dikbilkoeien, die bezwijken onder hun doorgefokte spiermassa, worden met trots getoond, terwijl in veel andere landen zoals Zwitserland dikbilkoeien verboden zijn;[3]
  • in de commissie in januari legde dierenarts Nicole de Schwartz van Caring Vets uitgebreid uit wat het probleem is met dierenwelzijn bij zulke evenementen;[4]
  • uitspraken van GS over een toets op dierenwelzijn vaag zijn en niets opleveren, aangezien de provincie ook stelde dat ze niets zelf met dierenwelzijn bij evenementen kan doen en dat dat aan de evenementenorganisatie zelf is;
  • het enige instrument dat de provincie wél in handen heeft, is de bevoegdheid om te besluiten om een evenement niet meer te sponsoren wegens bijvoorbeeld twijfels over dierenwelzijn. Daarbij is het dan van belang dat Gedeputeerde Staten worden geadviseerd door onafhankelijke dierenwelzijnsorganisaties, die begrijpen dat dierenwelzijn meer is dan alleen verzorging;

verzoeken GS om:

  • bij beoordeling van dierenwelzijn bij evenementen zich te laten adviseren door onafhankelijke dierenwelzijnsorganisaties (niet verbonden aan de organisatie van het evenement) zoals Caring Vets en hun oordeel te betrekken bij keuzes die worden gemaakt voor sponsoring[5];

en gaan over tot de orde van de dag.


I

[1] https://dierenwelzijnsweb.nl/n...

[2] Artikel 1.3 Wet dieren

https://wetten.overheid.nl/jci...

[3] https://www.facebook.com/watch...

[4] https://noord-holland.stateninformatie.nl/vergadering/885894 (inspraak vanaf 2.19.00)

[5] https://caringvets.nl/


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Volt, SP

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, JA21, PVV, CDA, FvD, 50Plus, CU