Partij voor de Dieren: ‘Nieuwe coalitie is oude wijn in nieuwe zakken'


17 juli 2023

De Partij voor de Dieren vindt het coalitieakkoord van BBB, VVD, GroenLinks en PvdA onduidelijk, onverantwoord en niet toekomstgericht. Dat stelde de partij vandaag in de vergadering van Provinciale Staten. Fractievoorzitter Ines Kostic (Partij voor de Dieren): “Dit is oude wijn in nieuwe zakken. Het coalitieakkoord gaat door met een politieke doorschuifstrategie, terwijl dat ons meerdere crises heeft opgeleverd en miljarden aan belastinggeld heeft gekost en boeren, burgers, de natuur en dieren de dupe zijn.” De Partij voor de Dieren roept de coalitie op om duidelijkheid te verschaffen en verantwoorde keuzes te maken. Dat GroenLinks en PvdA voor deze coalitie hebben gekozen terwijl er een progressievere optie mogelijk was om echt problemen aan te pakken, vindt de Partij voor de Dieren daarom onbegrijpelijk.

Oude wijn
Veel blijft volgens de partij hetzelfde of is onduidelijk. Doelen worden voorgesteld als vooruitstrevend, maar zijn in feite al decennia oud en worden zelfs nog afgezwakt, zoals de natuurdoelen. Waar het concreet wordt, is dat ten gunste van oude belangen: in maar liefst een hele paragraaf wordt uiteengezet hoe de provincie gaat lobbyen voor de visserijsector. Maar nergens wordt concreet op welke wijze wordt ingezet op bredere bescherming van natuur, op strengere aanpak van vervuilers, op ondernemers die bezig zijn met meer plantaardige toekomst, die tegen de macht van achterhaalde en zwaar gesubsidieerde sectoren moeten opboksen. Terwijl juist door alternatieven te ondersteunen, Noord-Holland koploper kan worden. Waarom GroenLinks en PvdA niet de kans hebben gegrepen om samen met progressievere partijen het beleid uit te stippelen, is en blijft de grote vraag.

Onverantwoord en niet gericht op de toekomst

“Nederlandse overheden zijn wereldkampioen in doorschuiven, wegkijken en geitenpaadjes zoeken. Daar is geen tijd meer voor, een omslag is nodig”. Dat was het kraakheldere advies van de Provinciaal Adviseur voor Ruimtelijke Kwaliteit net voor de verkiezingen. En dat is ook de inzet van de PvdD: een einde maken aan de decennialange trend van de politiek van ‘doorschuiven, wegkijken en geitenpaadjes zoeken”.

Bij de landbouw ligt een belangrijke sleutel voor het in samenhang oplossen van meerdere crises: klimaat, natuur, leefbaarheid, wonen. GroenLinks en PvdA hebben hun kiezers voorgehouden af te rekenen met het oude systeem, met bijvoorbeeld de intensieve veehouderij. Maar het akkoord laat de intensieve veehouderij en daarmee gepaard gaand dierenleed van miljoenen dieren in stand.

Terwijl partijen in het coalitieakkoord stellen dat ze niet verder willen gaan dan landelijk en Europees beleid voorschrijft, hebben ze geen problemen met minder doen dan voorgeschreven is. Het minimale vereiste voor de natuur, namelijk in 2027 het Natuurnetwerk Nederland voltooien, komt zelfs op losse schroeven te staan. Dit terwijl het idee achter NNN er al sinds 1990 is en het huidige NNN eigenlijk in 2018 afgerond had moeten worden. Verder wil de provincie niet meer doen dan wat landelijk is afgesproken over klimaat. Maar landelijk is de ambitie van 60% omarmd, terwijl de provincie het minimale doel van 55% overneemt. Ook is het stikstofbeleid een afzwakking van landelijke doelen.

De hubfunctie van Schiphol wordt opnieuw belangrijk genoemd voor economie en bereikbaarheid, terwijl die mythe allang ontkracht is. De vervuilers mogen weer aan alle tafels zitten om beleid te bepalen, terwijl de Noord-Hollanders betalen. Ook bij Tata Steel: het ziekmakende onderdeel kooksgasfabriek 2 mag in ieder geval tot 2029 open blijven. Dat klonk in campagnetijd toch wel anders van PvdA en GL.

Kostić: “We kunnen nu doen wat nodig is. Grijp deze kans, stop met het doorschuiven van problemen. Investeer in meer boeren, meer natuur, minder dieren, gezondheid op 1 en groen wonen voor iedereen. Natuurvriendelijke landbouw zonder gif en het bevrijden van de boer en dier uit de klem van de agro-industrie.”

De Partij voor de Dieren heeft tegen de benoeming van Jelle Beemsterboer gestemd. Op vragen over belangenverstrengeling van de kandidaat-gedeputeerde namens de BBB kwam geen vertrouwenwekkend antwoord van de fractievoorzitter. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het feit dat Beemsterboer vanuit de provincie zijn vader zou moeten controleren, die in het waterschap HHNK zit. Daarnaast heeft de Partij naar aanleiding van eerdere uitspraken van Beemsterboer twijfels bij zijn wil om de kerntaak van de provincie uit te voeren, namelijk het beschermen van kwetsbare algemene belangen als natuur en een gezonde leefomgeving.Gerelateerd nieuws

Noord-Holland neemt eerste stap voor rechten voor de Waddenzee

Tijdens een debat over het Waddenfonds nam Noord-Holland gisteren een voorstel van de Partij voor de Dieren aan om een expert...

Lees verder

Statenlid Jaap Hollebeek benoemd tot vicevoorzitter van Provinciale Staten

Statenlid Jaap Hollebeek is maandag 17 juli ’23 in de vergadering van Provinciale Staten benoemd tot vicevoorzitter van Provi...

Lees verder