Bijdrage Kader­brief: Beleid binnen kaders van een gezonde planeet en recht­vaardige samen­leving


19 juni 2023

Zoals vaker gezegd en in lijn met verschillende externe adviezen aan provincie, onze opdracht is om met spoed de klimaat- en natuurcrisis rechtvaardig aan te pakken, waarbij we waterdoelen en gezond wonen borgen en zorg dragen voor -al- onze inwoners, inclusief de niet-menselijke dieren.

We willen graag vier punten uit de Kaderbrief uitlichten.

1. We hebben grote zorgen over het gebrek aan structurele financiële dekking voor de grote uitdagingen, zoals de aanpak van de klimaatcrisis. Voor klimaat zijn komende jaren geen financiële middelen gereserveerd. Komt daar verandering in bij de nieuwe Begroting?

2. Dat brengt ons bij de opcenten. Het is onverantwoord en onrealistisch om als doel te blijven houden dat de opcenten niet verhoogd worden, terwijl we al jaren de laagste opcenten van Nederland hebben. Als we de opcenten zouden ophogen naar tenminste het landelijke gemiddelde dan zouden de kosten voor burger beperkt blijven tot ongeveer 54 euro extra per jaar, maar het zou als het wordt besteed aan het oplossen van de verschillend crises veel meer kunnen opleveren aan maatschappelijke baten. Staan GS en andere partijen hiervoor open?

3. Provinciale Staten hebben vaak gezegd dat ze dierenwelzijn belangrijk vinden, maar doelstellingen en projecten rond dierenwelzijn komen soms vertraagd en moeizaam tot uitvoering. Er wordt nu nauwelijks ambtelijke capaciteit voor vrijgemaakt en er is weinig transparantie daarover. Een kleine impuls hierin zou veel verschil maken.

Een concreet voorbeeld in het licht van provinciale kansen om dierenwelzijn te verbeteren, is een stap maken met investeren in niet-dodelijk middelen bij schade. Nu worden te veel dieren afgeschoten. Daarnaast het onderwerp financiering hulp aan wilde dieren in nood, waar meeste burgers achter staan gezien de vele telefoontjes aan de Dierenambulance. Provincie heeft al mooie stappen gezet om wildopvangcentra te helpen. Als kers op de taart is ons voorstel aangenomen om te kijken op welke manier provincie zou kunnen bijdragen aan structurele financiering voor wildopvangcentra. Wil GS toezeggen om dat in ieder geval mee te nemen als optie richting de Begroting? Dat zou een mooie afsluiting zijn van een jarenlange discussie hierover, en een mooie beloning voor de inzet van alle vrijwilligers in de wildopvang.

4. Dan wederom over de Brede Basismonitor. In de Kaderbrief is die monitor wel heel oppervlakkig opgenomen. Een alinea met eigenlijk alleen een verwijzing naar de website. Via beantwoording van onze technische vragen krijgen we van GS te horen dat zo’n verwijzing naar de website “meer recht doet” aan de monitor. Dat neigt naar absurdisme die je ook zou kunnen toepassen op de nu vier (!) pagina’s in de Kaderbrief over de economische conjunctuur, door bijvoorbeeld alleen naar CBS te verwijzen. Terwijl GS zelf zegt dat de ontwikkelingen uit de Brede Basismonitor worden gebruikt om “de grotere beleidsvraagstukken in een breder perspectief te beschouwen en te bespreken”?
En zegt dat de informatie uit de brede basismonitor meegenomen is in de afwegingen bij de te maken keuzes in de Kaderbrief. Voorzitter, wat wij in plaats van alleen een verwijzing naar een website zouden willen zien is dus een stukje tekst waarin GS expliciet maakt hoe ze die afwegingen en keuzes op basis van de monitor hebben gemaakt. Dus is GS bereid daar in de volgende Kaderbrief een slag in te maken?

Interessant voor jou

Bijdrage Jaarrekening 2022: Zorg niet alleen voor groene praatjes, maar ook voor groene resultaten

Lees verder

Ontheffingsverzoek tijdelijke huisvesting Oekraïners Twiskeweg Oostzaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer