Opstaan voor verzoening en tegen alle vormen van geweld en onder­drukking


Rondvraag

Indiendatum: 9 okt. 2023

Onze fractie veroordeelt de gruwelijke aanval op Israëlische burgers door Hamas, zoals de rest van Nederland. We veroordelen het optreden van Israël nu en in het verleden, waardoor vele burgerslachtoffers zijn gevallen. Burgerslachtoffers maken is een oorlogsmisdaad, wie het ook doet. De vicieuze cirkel van geweld in Palestina en Israël duurt al decennia, waar veel mensen slachtoffer van worden en waarmee haat tussen groepen wordt gezaaid.

Zowel Palestijnen als joden hebben het recht op een eigen veilige plek. Het gebied van de Palestijnen is afgelopen decennia steeds kleiner geworden. De situatie is nu dat er miljoenen Palestijnen in een heel klein gebied elke dag aan het overleven zijn. Ze kunnen door de vele reisbeperkingen geen kant op als ze onder vuur komen te liggen. Er dreigt een humanitaire ramp te ontstaan. De politiek leiders van zowel Palestina als Israël nemen hun verantwoordelijkheid niet. Sterker nog, mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch [1] en Amnesty International [2] stellen dat de Israëlische regering al jaren misdaden tegen de menselijkheid pleegt en mensenrechten van Palestijnen schendt. Met de huidige extremistische regering is er geen uitzicht op verbetering. De provincie hangt op mensenrechtendag de vlag voor mensenrechten op, maar kan dat niet geloofwaardig doen door te zwijgen op dit dossier.

Als provincie hebben we weinig invloed op de politiek in Israël en Palestina. We kunnen wel bijdragen aan de verhoudingen tussen onze eigen burgers, waarvan velen op een of andere manier te maken hebben met Palestina en Israël, en Palestijnse en joodse vrienden en familie hebben. De verhoudingen in Nederland mogen niet lijden onder oplaaiend geweld van Israël-Palestina.

In Noord-Holland riep Yalla!, joods-islamitisch netwerk Nederland, ook op tot de-escalatie en dialoog vanuit Nederland. Bij Yalla! zijn joden en moslims aangesloten van diverse culturele achtergronden. Sommigen hebben familie of vrienden die direct worden bedreigd door het geweld daar en anderen leven anderszins mee. Yalla verbindt deze mensen. De organisatie riep op om ons niet in te graven in loopgraven, maar elkaar op te zoeken. De provincie zou daaraan moeten bijdragen.
Ook organisaties zoals PAX roept op tot inzet op snelle de-escalatie.

De provincie zou juist verbindend moeten zijn. Zich uitspreken tegen alle vormen van geweld tegen burgers en het maken van burgerslachtoffers aan alle kanten veroordelen. Oproepen tot het zoeken van een rechtvaardige, duurzame oplossing waarbij compassie, gelijkwaardigheid en mensenrechten centraal staan, waar organisaties als Yalla en PAX ook toe oproepen. En hier in Nederland het gesprek tussen burgers over de situatie aanmoedigen en faciliteren.

Het ophangen van een Israëlische vlag, terwijl al die jaren vol met Palestijnse burgerslachtoffers nog nooit een Palestijnse vlag is opgehangen, draagt op geen enkele manier bij aan verbinding en de-escalatie, maar vergroot juist de verdeling en heftige emoties.

We hebben niet voor niets als provincie het kunstproject “Spiegelboom” in onze voortuin, dat de nadruk legt op het belang van met elkaar in gesprek blijven en je altijd verzetten tegen alle vormen van onderdrukking. Met teksten als “Wees moedig in je ongemak” en “Een van onze sterkste wapens is de dialoog”.

Vragen aan GS:

1. Veroordeelt dit GS alle geweld tegen burgers?
2. Waarom is ervoor gekozen om een Israëlische vlag op te hangen, terwijl dat nu en in het verleden nooit is gedaan voor Palestijnse burgerslachtoffers? Doen levens van Palestijnen ertoe, volgens GS?
3. Wat denkt GS wat het doet met mensen die al jaren slachtoffers kennen aan de Palestijnse kant als ze zien dat hun provincie voor deze vlag kiest? Denkt de provincie dat dat leidt tot mensen nader bij elkaar brengen?
4. Staat GS ervoor open om alsnog een meer verbindende vlag op te hangen, zoals de Vredesvlag? Wij hebben er alvast één meegenomen.
5. Is GS bereid om het gesprek te voeren met een organisatie als Yalla om te kijken hoe de provincie een bijdrage kan leveren aan verbinding en de-escalatie hier in onze provincie?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Nationale Kraanwaterdag

Lees verder

Vragen over afgeven opdracht GS aan FBE NH om alle wasbeerhonden in Noord-Holland te doden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer