PvdD stemt tegen grijze Omge­vings­ver­or­dening 1.0 en dient groene verbe­ter­voor­stellen in


26 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 22 oktober ’20 de veelbesproken Omgevingsverordening vastgesteld. In deze verordening worden belangrijke regels van provincie Noord-Hollande bepaald. De Partij voor de Dieren stemde tegen deze verordening, omdat deze geen verbetering betekent voor dieren ten opzichte van de huidige regelgeving, en de verordening te weinig urgentie uitstraalt. Los daarvan is een flink aantal moties en amendementen van de partij aangenomen.

Statenlid Fabian Zoon: “De Omgevingsverordening is het belangrijkste document van deze collegeperiode. Dit document gaat bepalen hoe Noord-Holland er de komende jaren uit gaat zien. Het gaat over jacht op dieren, welke ruimte we geven aan de landbouwtransitie, maar ook waar we als Provinciale Staten controle op willen houden nu ook veel richting gemeenten gaat.”

Enkele van de aangenomen amendementen en moties van de Partij voor de Dieren zijn de volgende:

Amendement Geen vuurwerk in stiltegebieden
In de Verordening was het nog mogelijk om met een ontheffing van Gedeputeerde Staten vuurwerk in stiltegebieden af te steken. Maar vuurwerk en een stiltegebied gaan niet samen. Dat vond gelukkig ook een meerderheid van Provinciale Staten.

Amendement Natuur als Groot openbaar belang benoemen
Het begrip ‘Groot openbaar belang’ speelt een belangrijke rol in de Omgevingsverordening. Deze verordening gaat namelijk over de hele fysieke leefomgeving. Wanneer iets als groot openbaar belang wordt benoemd krijgt deze een zwaardere weging in de integrale afweging om tot een besluit te komen. Met het amendement is natuur ook als groot openbaar belang in de Verordening benoemd.

Amendement Definitie Brundtland Duurzame ontwikkeling in de Verordening opnemen
Met het amendement hebben we Brundtland-definitie van duurzame ontwikkeling toegevoegd aan de verordening zelf: “Duurzame ontwikkeling: ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” Duurzame ontwikkeling is volgens de Memorie van Toelichting van de Omgevingswet “het kerndoel en dus ook een verbindend element in de Omgevingswet”, dus is het extra belangrijk om het nu ook in de Omgevingsverordening te definiëren.

Motie Tiny houses
Graag steunen wij de Tiny House Movement. Met de motie is Gedeputeerde Staten gevraagd om tiny house-initiatieven met een positieve grondhouding tegemoet te treden.

Geen steun kreeg de Partij voor de Dieren voor o.a. de moties en amendementen om uitbreiding van de intensieve veehouderij niet meer toe te staan; windmolens niet in Natuurnetwerk Nederland (NNN)) toe te staan; het aantal gedode ganzen per verjaagactie drastisch te beperken en het niet door laten gaan van het sterk naar zich toe trekken van Gedeputeerde Staten van bevoegdheden.

Statenlid Fabian Zoon: “De verschillende crisissen moeten gestructureerd aangepakt worden. Deze Omgevingsverordening straalt die urgentie niet uit. Ook is deze nieuwe regelgeving geen verbetering voor de dieren in Noord-Holland. Er moet dus nog wel iets gebeuren voordat de Partij voor de Dieren kan instemmen met deze Omgevingsverordening.”

Lees hier de bijdrage van Statenlid Zoon. Zie hier alle moties en amendementen.

Gerelateerd nieuws

Provincie Noord-Holland verbiedt vuurwerk in stiltegebieden definitief

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 22 oktober ingestemd met een voorstel van de Partij voor de Dieren om vuurwerk...

Lees verder

Algemene beschouwingen: systeemveranderingen nodig in plaats van pleisters plakken op een zieke patiënt

De Partij voor de Dieren pleitte vandaag bij de behandeling van de Begroting 2021 voor systeemveranderingen: in de landbouw, ...

Lees verder