Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening: Doelmatig verjagen


5 oktober 2020

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 oktober 2020, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening NH2020,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:


de tekst in art. 4.8, lid 12a de tekst:

“per verjaagactie:
a. niet meer dan vier dieren per ingezet geweer gedood. Als de te verjagen dieren zijn verdreven, wordt een verjaagactie geacht te zijn beëindigd en vangt een nieuwe verjaagactie aan; ”

te wijzigen in:

“per verjaagactie:
a. niet meer dan vier dieren per geweerdrager gedood per dag;

Toelichting
Dit amendement strekt ertoe een maximum te stellen aan het aantal te doden ganzen bij een verjaagactie. Nu is er feitelijk geen maximum, omdat na iedere keer dat ganzen overvliegen of neerstrijken en worden beschoten, opnieuw weer kan worden doodgeschoten. Terwijl een verjaagactie ten doel heeft dieren te verjagen. De nu door GS voorgestelde regeling kan als resultaat een 100% afschot hebben. Dat heeft dan weinig meer te maken met een verjaagactie.


Note: Ambtelijk zal de bijlage 12 veranderd moeten worden door:

“achten wij het doden van maximaal vier dieren met maximaal vijf geweerdragers per dag afdoende.”



Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50Plus/PvdO

Tegen

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV, CU, Fractie Baljeu

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening: Organiseren WBE platform met belanghebbenden

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening: Populatiedynamiek art. 6.82

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer